Основи сучасної екології

Автор: 
Корсак К.В., Плахотнік О.В.
Рік видання: 
2004

У пропонованому посібнику стисло, послідовно і нестандартно розглянуто особливості сучасної стадії еволюції людства, доведено необхідність переходу до нових засад життєзабезпечення людства, викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення і закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирішити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку. Розглянуто причини екологічних негараздів в Україні та можливості їх подолання.

Для студентів коледжів, технікумів та вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасними уявленнями про шляхи підвищення безпеки і якості життя.

Зміст

Розділ 3 Основні закони ауто- і демекології
Розділ 4 Екологічні закони для великих систем
Розділ 5 Люди і потреби. Природні ресурси
5.6. Ресурси біосфери і потреби людства
Розділ 6 «Вибух» забруднень і колапс людства
Розділ 7 Людина і гідросфера Землі
Розділ 8 Ґрунти: деградація, забруднення, сміття
Розділ 9 Радіаційний фон і забруднення
Розділ 10 Уроки Чорнобиля
Розділ 11 Екологія і сценарії майбутнього
XV. Для допитливих. Катастрофи й екологія
X

Вхід

Завантажую...