§ 1.1. Нафтова та газова промисловість

Нафта і газ є важливими джерелами енергії. Газ поділяють на природний (видобувається самостійно) та попутний (знаходиться у нафті в розчинному стані; на 1 т нафти попутно отримують 100—150 м3 газу).

Нафта — це масляниста темно-коричнева рідина з червоним чи зеленуватим відливом, інколи чорна, синя чи світла, іноді майже прозора (наприклад: Бакинське родовище) з характерним різким запахом.

Розрізняють легкі та важкі нафти (щільність легкої до 0,9 т/м3, важкої — до 1,04 т/м3). Дуже рідко нафта буває щільною, напівтвердою в ній багато парафінів (Карпатські родовища та родовища Каліфорнії). З легкої нафти отримують бензин, гас; з важкої — різні мастильні матеріали, дизельне паливо, бітум, мазут. Легкі нафти добувають насосами чи фонтанним способом, а важкі — навіть шахтним способом. Температура застигання нафти від +11 до 20°С, температура початку кипіння — близько 100°С. На відміну від інших корисних копалин, нафта і газ не утворюють самостійних пластів, вони заповнюють порожнини в породах.

За своїм складом нафта — суміш вуглеводів (парафіни, нафтени, ароматичні вуглеводи). Основні види нафти містять 80—87% вуглецю, 10—14% водню, 0—5% сірки, 0—3% кисню, 0—2% азоту.

Питома теплотворна здатність нафти як палива складає 37,6—49,3 МДж/кг (чим менша щільність, тим більша теплотворна здатність). У сирому стані нафту майже не використовують. Її використовують після очищення (видалення води, шкідливих домішок) та термічної перегонки на фракції: при нагріванні до 40—180°С виділяються пари авіабензину, при 200—300°С — гасу, 270—350°С — газойлю.

Після світлих нафтопродуктів виділяють спочатку мазут, потім гудрон. Всього з нафти виробляють більше 560 різних нафтопродуктів (мал. 1.1.2).

Застосування газу в енергетиці дозволяє значно скоротити витрати на транспортування палива та використовувати більш дешеве та низькоякісне вугілля (див. розділ «Теплові електростанції»).

Нафта та газ мають осадове походження і накопичуються в осадкових породах, які покривають сталі ділянки Землі — давні і молоді платформи, їхні плити, вони примикають до передгірних западин і крайових прогинів. Промислові родовища нафти і газу відомі у різних відкладеннях: від докембрію до неогенових товщ. Нафта відома людству близько 5—6 тис. років, газ — декілька десятиріч.

X

Вхід

Завантажую...