§ 1.1.1. Географія розташування

Перші відомості про нафту прийшли з Близького Сходу. В долині рік Тигр та Євфрат нафту добували 6—8 тисячоліть тому. Давні шумери використовували бітум як з’єднувальний розчин при кладці будівель і як клей для закріплення лез у приладах. Бітумом покривали дно басейнів. Застосовували бітум для запобігання гниттю дерев’яних балок, дверних та віконних блоків тощо. Асфальтами ущільнювали днища човнів. У Давньому Єгипті асфальт застосовували для бальзамування мумій. Давні люди застосовували нафту в медицині як засіб для загоювання ран і виразок, для лікування хвороб очей і т. ін. У Вавилоні нафтою освітлювали вулиці.

Відомі природні джерела нафти в Італії та Німеччині. У Китаї буріння було відоме ще до нашої ери. В Україні, в Прикарпатті добування нафти почалося в XVIII столітті.

Промислове видобування нафти розпочалося завдяки її застосуванню для освітлення в гасовій лампі. Перший нафтопереробний завод був збудований в 1745 році на річці Ухті на півночі Росії промисловцем Ф. С. Прядуновим. У 1848 році з’явилася перша промислова свердловина у Баку. Збільшенню видобутку нафти великою мірою сприяв винахід двигуна внутрішнього згоряння. Нафта знаходить використання як універсальне паливо.

Новим поштовхом для збільшення видобутку нафти у 30—50 рр. ХХ ст. стало застосування її для отримання полімерних матеріалів. Існує дві гіпотези утворення нафти: з органічних речовин та абіогенним шляхом. Це питання остаточно не з’ясоване. Нафта і газ утворюються в материнських породах (вапняки та темнозабарвлені глини), а потім перетікають та накопичуються в промислових кількостях у так званих колекторах (пористих та проникних породах). Тут ці копалини переміщуються в горизонтальному та вертикальному напрямках, поки не потрапляють в так звані структурні пастки. В цих пастках, коли колектор знизу і зверху обмежений водотривкими шарами (найчастіше глиняними), відбувається накопичення нафти і газу, витиснених знизу підземними водами.

У цих пастках газ, нафта та вода залягають окремими шарами, оскільки нафта не розчиняється у воді і легша за воду, а газ розміщується над нафтою. В 1 м3 піщанику міститься до 130—250 кг нафти.

На 1988 рік підтверджені світові запаси нафти, можливі для промислової розробки, оцінюються в 121,5 млрд. т, а прогнозовані ресурси — 170 млрд. т. Розташування запасів у млрд. т наведено у табл. 1.1.1.

Таблиця 1.1.1. Світові запаси нафти, млрд. т

Регіон Запаси нафти
Підтвер­джені Прогно­зовані
Близький Схід 54 72
СНД, КНР, Східна Європа 11 22
Південна Америка 12 20
Північна Америка 5 17
Інші регіони 13 39

Найбільші запаси нафти відомі у таких країнах: Саудівська Аравія — 24 млрд. т, Кувейт — 11, Мексика — 8, Іран — 6,5, Ірак — 6, США — 4,5, ОАЕ — 4, Венесуела — 4, Лівія — 3, Нігерія — 2. Перспективні на нафту і газ території займають близько половини площі суші. Сьогодні відомо біля 160 нафтогазових басейнів, передбачають, що їх близько 600. В основному нафта та газ розміщені на глибинах понад 3 км. Світові підтверджені запаси газу на 1987 рік оцінюються в 103 трлн. м3, а прогнозовані — в 250 трлн. м3. Серед них: 43% — СНД, 25% — Близький Схід, 13% — Америка, 8% — Західна Європа, 11% — інші країни.

Україна має відносно невеликі запаси нафти і газу, які не можуть задовольнити її потреб. Відомі три нафтогазові провінції: Дніпропетровсько-Донецька западина, Карпатська і Кримсько-Причорноморська. Перша, відкрита ще у 1937 році (Ромни), включає близько 50 нафтогазових родовищ, які дають близько 80% видобутку нафти і газу. Карпатська провінція охоплює Закарпаття, Українські Карпати, Прикарпаття з частиною Волині. Останньою була відкрита Кримсько-Причорноморська провінція з шельфом Чорного та Азовського морів. Сьогодні це найбільш перспективна територія. Світовий видобуток нафти і газу та його споживання показано в табл. 1.1.2.

Таблиця 1.1.2. Світовий видобуток нафти і газу

Роки Видобуток нафти, млрд. т Видобуток газу, трлн. м3
1950 0,5 0,2
1960 1,0 0,5
1970 2,3 1,1
1980 3,0 1,6
1986 2,9 2,1
1989 3,0 2,3
2000
(прогноз)
4,1 3,0

На сьогодні людство видобуло близько 110 млрд. т нафти і при нинішніх темпах видобування щорічно споживається біля 2,5% доведених запасів нафти.

X

Вхід

Завантажую...