Америка та Євразія «зустрінуться на північному полюсі»

Америка та Євразія «зустрінуться на північному полюсі»

Геологи Єльського університету запропонували нову модель злиття Америки та Євразії в єдиний суперконтинент Амазія у віддаленому майбутньому - за розрахунками вчених, частини світу знову возз’єднаються в районі північного полюсу Землі приблизно через 50-200 мільйонів років.

Вивчення історії переміщень континентів показало, що з періодичністю близько 300-500 млн. років всі континентальні блоки збираються в єдиний блок, який потім розколюється. Цей процес отримав назву «суперконтинентальний цикл». В історії нашої планети вже існували такі гіпотетичні суперконтиненти, як Пангея (300 млн. років назад), Родінія (1 млрд. років назад) та Нуна (1,8 млрд. років назад). Вчені очікують, що в майбутньому виникне наступний суперматерик - Амазія, який з'явиться при злитті сучасних Америки та Азії (звідки й назва цього суперконтиненту).

Донедавна існувало дві основні гіпотези, які описують утворення можливого майбутнього суперконтиненту - «інтравертна» та «екстравертна». Згідно першої гіпотези новий суперконтинент сформується на місці колишньої Пангеї, на території сучасного Атлантичного океану. Цей гіпотетичний суперконтинент було названо Пангея Ультіма. Згідно ж з другою гіпотезою, єдиний материк під назвою Новопангея сформується з протилежного боку планети, на місці Тихого океану.

Відповідно до нової, «ортовертної» гіпотези, висунутої Россом Мітчеллом (Ross Mitchell) та його колегами з Єльського університету (США) на основі аналізу магнітних властивостей древніх порід, Північна і Південна Америки зіллються воєдино і потім разом будуть мігрувати на північ, у напрямку до Євразії. Вони утворять єдиний суперконтинент, названий вченими Амазією. Австралія також буде зміщуватись на північ і опиниться поряд з Індією.

Мітчелл і його колеги зауважили, що «прогнози традиційних моделей, найчастіше, не вкладаються в геологічні свідоцтва про реальні суперконтиненти». Вчені спробували побудувати нову модель, яка базується на даних про періодичне зміщення магнітних полюсів планети - так званий «дрейф полюсів».

Деякі види порід, наприклад, глина, являються викопним «компасом», за яким можна дізнатись положення магнітних полюсів планети в давнину. Зсуви полюсів і рух континентів відносно них відображаються в структурі таких порід, завдяки чому геологи можуть обчислити напрямок руху літосферних плит, а в деяких випадках - навіть їх точне положення на глобусі.

Автори статті проаналізували дані про положення «стрілки» цього «компасу» в різні геологічні епохи, відновили за ним рух полюсів і простежили за утворенням і розпадом стародавніх суперконтинентів. Виявилось, що прадавні суперконтиненти формувалися в точці, яка була віддалена на 90° довготи від попереднього центру єдиного материка. Звідси і походить назва нової гіпотези: від грецького orthos – «прямий».

Так, Пангея розташовувалась під кутом 90° по відношенню до попереднього суперконтиненту Родінія. А Родінія в свою чергу - під кутом 90° до Нуни. Амазія ймовірно буде розташовуватись під кутом 90° до Пангеї. За розрахунками Мітчелла і його колег, новий центр формування суперконтиненту буде знаходитись в Північній Америці. При цьому на місці сучасного північного полюсу буде знаходитись Гренландія, яка також стане частиною Амазії.

Вчені вважають, що їх висновки можна буде перевірити, якщо вдасться отримати зразки базальту, який сформувався в глибинних шарах мантії на території сучасної Африки і Тихого океану, де і відбуваються процеси «зрушення» материків.

X

Вхід

Завантажую...