Екологічні стандарти паперу

Екологічні стандарти паперу

Продовжуючи серію статей про екологічне маркування, зупинимось на екологічних стандартах паперової продукції. Не секрет, що виробництво паперу може шкодити навколишньому середовищу, адже його часто супроводжують нелегальна лісозаготівля, використання небезпечних сполук або технологій при виробництві продукції. Але як же відрізнити екологічний папір? На допомогу споживачу приходять піктограми екологічних стандартів на упаковках паперу, які допомагають легко визначити продукцію, якість і властивості якої відповідають вимогам стандартів у сферах охорони навколишнього середовища і здоров'я.

ISO 14001 - це міжнародний стандарт з систем екологічного менеджменту. Компанії, які підтвердили відповідність своїх технологічних процесів стандарту ISO 14001, спрямовують усі сили на мінімізацію впливу на навколишнє середовище своїх виробничих процесів, продуктів або послуг.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme, з англ. «Схема екологічного менеджменту та аудиту»). Додатково до вимог стандарту ISO 14001, даний документ наказує організаціям проведення офіційного попереднього екологічного аналізу і публікацію екологічного звіту, який покликаний інформувати всі зацікавлені сторони про завдання управління охороною навколишнього середовища та їх виконання на підприємстві.

Стандарт Nordic Swan (з англ. «Скандинавський лебідь») пред'являє більш жорсткі вимоги до систем екологічного менеджменту підприємств. Зона дії даного стандарту поширюється на Норвегію, Данію, Фінляндію та Ісландію. Організація Nordic Swan просуває концепцію раціонального споживання, відстежуючи вплив товарів і послуг на навколишнє середовище на кожному етапі їх життєвого циклу: від видобутку сировини до утилізації.

У країнах Європейського Союзу поширене екомаркування EU Flower (з англ. «Квітка ЄС»). Вона допомагає споживачам легко визначати продукцію, якість і властивості якої відповідають вимогам стандартів у сферах охорони навколишнього середовища і здоров'я. Під час маркування продукції даним знаком також враховується його вплив на навколишнє середовище протягом всього життєвого циклу.

Знак TCF (Totally Chlorine Free, c англ. «Без хлору») використовується в паперовій промисловості для позначення продукції, в процесі виробництва якої не використовуються компоненти, що містять хлор. Він також свідчить про те, що в паперовій масі не міститься продуктів вторинної переробки.

Знак ECF (Elementary Chlorine Free, c англ. «Без елементарного хлору»). У технології ECF відбілювання паперової маси відбувається з використанням сполук хлору, наприклад, його двоокису, що зменшує утворення побічних продуктів реакції, небезпечних для навколишнього середовища. Папір ECF на відміну від TCF може містити в собі вторинно перероблені волокна.

Метою міжнародної асоціації FSC (Forest Stewardship Council, c англ. «Лісова наглядова рада») є сприяння екологічно відповідального, соціально орієнтованого та економічно сталого лісокористування та управління світовими лісовими ресурсами. Маркування знаком FSC свідчить про те, що продукція отримана в результаті легального і відповідального лісокористування в екологічному, соціальному та економічному аспектах, а також пройшла аудит на відповідність критеріям асоціації FSC.

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification, c англ. «Програма з утвердження схем лісової сертифікації») це міжнародна система сертифікації лісового господарства і торгівлі деревиною. У виробництві продуктів, маркованих знаком PEFC, використовується деревина, вирощена в сертифікованих лісових господарствах з врахуванням економічної, соціальної та екологічної перспективи, та їх відповідність підтверджується в результаті незалежного аудиту акредитованими сертифікаційними організаціями.

X

Вхід

Завантажую...