Міські голуби: поліморфізм і стратегії виживання

Міські голуби: поліморфізм і стратегії виживання

Міські сизі голуби — це птахи-космополіти, що живуть на всіх населених континентах. Однак, перш ніж навчитись жити у містах, голуби пройшли багатовікову історію одомашнення.

Походження міських голубів

Голуби нерозривно пов'язані з людиною, вони пристосувались до життя у найбільш перенаселених місцях її проживання — у містах. Синантропний, тобто супроводжуючий людину, міський голуб походить від дикого сизого (Columba livia), який і досі живе у своїх природних ландшафтах — на рівнинних і гірських територіях в зонах м'якого клімату. Ареал дикого виду простягався від півдня Британських островів і Піренейського півострова до Саян і від Північної Африки до Індії і Західного Китаю. Зараз дикі популяції нечисленні, вони збереглись мозаїчно в глухих місцях, віддалених від людських поселень.

Міські голуби походять не безпосередньо від диких предків, а від здичавілих домашніх родичів. Це найдавніші домашні тварини, чия культурна історія налічує від п'яти до восьми тисяч років. Думки про територію і перші етапи одомашнення розходяться. За однією з теорій, це сталось на Близькому Сході слідом за розвитком землеробства: птахи самі почали селитись поруч з людиною, приваблені зерном.

За часів раннього середньовіччя по сухопутних і морських торгових шляхах голуби поширились по світу. Відомий німецький натураліст Альфред Брем називав цих птахів громадянами світу, тому що вони живуть скрізь, за винятком Північного і Південного полярного кола. Хоча тепер вони оселились і в деяких містах Арктики.

Вже на початку нашої ери завдяки природним мутаціям, направленим селекцією людини, виникло безліч рас голубів. З них пізніше сформувались породи, яких сьогодні, за деякими оцінками, вже більше 800.

Породи голубів

Повну геномну послідовність ДНК сизого голуба секвенував Майкл Шапіро з колегами у 2013 році в Університеті Юти. Аналіз ДНК підтвердив припущення, що батьківщина домашніх голубів — Близький Схід. Для дослідження були обрані геноми двох диких видів і 36 декоративних порід голубів з різних регіонів США. Генетична подібність виявилась між усіма особинами. Також встановили, що поява гребня на голові або шиї голубів цілого ряду порід викликається одиничною мутацією в гені EphB2, при якій пір'я птаха росте не вниз, а вгору.

Подібні роботи по дослідженню геномів допоможуть дізнатись не лише про центри походження деяких порід голубів, а й простежити шляхи розселення по світу здичавілих популяцій.

Підтримуються три основні напрямки голубівництва: спортивне, декоративне і сільськогосподарське. Історично виводили особин, що мають хороші льотні якості і здатні розвивати високу швидкість. Голуби прекрасно орієнтуються в просторі і на місцевості, у них загострене так зване відчуття дому — хомінг. Саме ці особливості лягли в основу виведення поштових голубів. Зараз, в століття електронної пошти, птахів вже не використовують у таких цілях, проте розведення поштових голубів не тільки не припинилось, а, навпаки, досягло неймовірного розмаху. Тепер їх називають спортивними і виводять для змагань на швидкість і дальність перельоту.

В багатьох країнах займаються розведенням декоративних порід голубів. Увагу селекціонерів привертає будь-яка ознака: колір, форма, розмір, — все випробовується в процесі відбору. Існують десятки колірних варіацій і сотні відтінків забарвлення оперення, різні форми очей, дзьоба, голови і, здавалося б, абсолютно неймовірні форми тіла.

Здавна голубів навчились також використовувати як сільськогосподарських тварин. Від них отримують м'ясо, перо і добрива. В Західній Європі і в США поширене саме м'ясне голубівництво.

Отже, очевидно, що голубівництво — галузь господарської діяльності та область захоплень людини, яка в усі часи більш-менш інтенсивно розвиватиметься. Але повернемось до тих голубів, які співіснують поруч з людиною стихійно, поза її волі.

Міський, або, правильніше, синантропний, сизий голуб, що живе не лише в міському, але і в сільському ландшафті, — це дикий вид, як і хатній горобець чи сіра ворона. Важко знайти історичні вказівки на час появи таких голубів на території сучасної України. Швидше за все, формування зграй здичавілих голубів відбувалось одночасно зі становленням християнства, з розвитком храмової культури. Сизому голубу, щоб вижити в степовій або лісовій зоні, необхідні два фактори: можливість гніздування в захищеному від природних ворогів місці і кормовий ресурс для переживання несприятливих умов, коли добути насіннєвий корм дуже важко через сніговий покрив. Храмові споруди — собори, дзвіниці — дали птахам безліч зручних і добре захищених місць для гніздування, а доброзичливе ставлення людей (підгодівля хлібом і зерном) забезпечило виживання в зимовий період. Імовірність прогодуватись під час снігових заметів та вижити була набагато вищою поруч з людиною, ніж в дикій природі. В місцях продажу зерна, у стайнь — багато де завжди можна було знайти якийсь корм. Домашні голуби, розлітаючись від своїх господарів і дичавіючи, утворювали зграї, колонії, а потім і популяції міських птахів.

Різноманітність забарвлення

Дикий тип сизого голуба строго консервативний за забарвленням. В диких популяціях завжди зберігається мономорфне, тобто однакове, забарвлення оперення. Голова птаха темно-сизого кольору, шия — з зеленуватим металевим відливом, спина сіро-сиза, надхвістя біле. Махове пір'я сизе, поступово темніє від основи до вершини. Криюче пір'я крила світло-сизе, і поперек нього від махового проходять дві чорні смужки. Дзьоб у птахів чорний, а ноги червоні.

Водночас у міських голубів зустрічається найрізноманітніше забарвлення оперення — вони за ним поліморфні. Існує повний спектр перехідних форм від сизих особин з невеликою кількістю чорних цяток на світлих крилах до абсолютно чорних птахів, схожих на граків. Деякі міські голуби мають біле оперення на якійсь частині тіла. І нарешті, є птахи червонуватого, бузкового або коричневого забарвлення.

Чому ж забарвлення міських голубів і їх диких родичів так сильно різниться? Міські голуби походять від домашніх птахів, що відрізнялись від своїх диких предків різноманіттям порід і забарвлень. Ще Чарльз Дарвін довів генетичну спорідненість диких голубів і їх чистопородних нащадків. Посадивши у вольєр особин різних порід і надавши їм можливість вільно схрещуватись, через кілька поколінь він отримав типового сизого голуба, який за зовнішнім виглядом мало відрізнявся від дикого предка.

Сьогодні, де б ви не спостерігали міських голубів: в Північній і Південній Америці, Європі, Африці, Азії, — ви побачите, що всі птахи морфологічно однакові, але мають різне забарвлення. Безумовно, географічна мінливість морфологічних ознак існує, причому вона досить велика, але визначити її можна лише морфометричним методом. Та й важко собі уявити, щоб породи, створені людською фантазією, могли брати участь у конкурентній боротьбі за виживання в природних умовах, навіть якщо їх годуватимуть бабусі у скверах і туристи на площах. Голубівники виводять і такі породи, як, наприклад, короткодзьобі турмани, нездатні вигодовувати навіть власних пташенят, тому для них спеціально тримають прийомних батьків.

З забарвленням все інакше. Його однаковість має величезне значення в диких популяціях, тим більше для голубів, адже вони тримаються і перелітають зграями і годуються на відкритих просторах. Будь-яка особина, що різко відрізняється за забарвленням, стає першою мішенню для пернатого хижака. Інша справа — у містах. Природним ворогом для зграї голубів, яка збирає корм на площі, можна вважати хіба що бродячого кота чи собаку. Чи орієнтуватимуться ці звірі на забарвлення особини? Звісно ні, вони схоплять будь-яку неуважну чи ослаблену пташку. Таким чином, природний добір в цьому випадку за ознакою забарвлення йти не буде.

У житті тварин забарвлення має величезне значення. Роль маскувального, застережного та інших форм захисного забарвлення очевидна: вони допомагають уникнути загибелі. Однак зустрічаються і такі феномени, які, безумовно, пристосувальні, але пояснити їх значення досить складно. Яскравий приклад — індустріальний меланізм (меланін — пігмент чорного кольору). Це підвищення частки темно забарвлених форм в районах, які стали індустріальними, де раніше, до промислового розвитку, зустрічались переважно світлі форми.

Явище меланізації добре вивчене на метеликах і сонечках. Іноді і жителі міст, самі того не помічаючи, формують вигляд тварин. У Глазго в районах з високим рівнем життя люди заводять домашніх кішок переважно світлих фенотипів, а в районах з низьким рівнем життя переважають кішки темного забарвлення.

Меланізація голубів у містах

Цей процес почався 50-60 років тому, і сьогодні практично у всіх містах світу більшість міських сизих голубів вже зовсім не сизі, а чорні. Однак ці зміни забарвлення пройшли для багатьох жителів непоміченими — настільки всі звикли до цих птахів. Звідки взялись меланісти і чому вони стали превалювати над сизими, червоними, коричневими, білими та іншими особинами?

Головне, що відрізняє популяції голубів, пов'язані з людським житлом, від диких, — вища щільність і можливість спільного гніздування більшої кількості птахів. Доступність корму дозволяє прогодуватись на маленькій території значно більшій кількості особин, ніж це можливо в дикій природі, а це тягне за собою перехід до життя у величезних скупченнях і до росту взаємодій між птахами як в колонії, так і при добуванні їжі. В цьому випадку меланістичні особини виявляються більш толерантними до щільності. Було б наївним вважати, що відмінності в поведінці особин жорстко пов'язані з забарвленням. Останнє, мабуть, визначає лише зміну порогів реакцій, які в поєднанні з іншими ознаками обумовлюють досягнення оптимального поведінкового стереотипу.

Рівень меланізації пов'язаний з щільністю населення птахів: чим більше їх скупчення, тим вищий відсоток меланістів. Поліморфізм забарвлення оперення у сизих голубів виник в результаті тривалого генетичного змішування різних порід і пристосування їх нащадків до дикого способу життя в міському середовищі. За відсутності пернатих хижаків забарвлення перестало визначати виживання і вийшло з-під впливу природного добору. А меланізм у міських голубів формується як адаптація до високої щільності на гніздівлях, в результаті швидкого накопичення фізіолого-поведінкових розходжень, контрольованих відповідальними за забарвлення генами.

Втім, в популяціях голубів крім особин основних фенотипів (сизі, перехідні, меланісти) зустрічаються особини трьох більш рідкісних, аберантних, класів: червоні, альбіноси і бузкові. Висока генетична гетерогенність властива порівняно молодим популяціям, особливо в тих містах, де населення голубів виникає на основі розрізненого генетичного матеріалу з особин здичавілих домашніх порід.

Голуби в містах світу

Сьогодні таку картину, коли чисельна перевага одного панівного класу особин пригнічує генетичну різноманітність інших фенотипів забарвлення можна спостерігати в ряді міст світу: в Венеції, Барселоні, Толедо, Севільї, Гранаді, Делі, Буенос-Айресі.

Іноді штучно створювані колонії голубів успішно існують, розмножуються і утворюють локальні популяції, які довгий час зберігають певний вигляд. Так, в Іспанії у Севільї при підготовці до Всесвітньої виставки 1992 року площу Америки заселили білими голубами. У жовтні 2001 року там мешкала колонія з більш ніж 500 особин, причому переважно білих.

Дослідження, присвячені мінливості забарвлення оперення сизих голубів в 192 містах і населених пунктах Європи, показали, що найбільш меланізовані популяції голубів ті, що живуть в умовах підвищеної щільності. Популяції сільських ландшафтів менш меланізовані, ніж міські, а частота народження птахів аберантного забарвлення коливається випадковим чином, підвищуючись лише в деяких локальних середовищах існування.

Ставлення до голубів в різних країнах в різні епохи було дуже суперечливим. Наприклад, були часи, коли в Шотландії людині, що спіймала голуба, відрубували праву руку. Перші сизі голуби Північної Америки були завезені до Нової Шотландії в 1606 році. Нині вони процвітають від Аляски до Вогняної Землі в Південній Америці. Важлива причина процвітання голубів полягає в тому, що деякі люди отримують задоволення, підгодовуючи їх і спостерігаючи за ними. Одна голубина благодійниця в штаті Коннектикут в США згодовувала птахам до 90 кг зерна щодня, приманюючи цим величезні зграї.

У найбільших європейських містах голубів поставили на службу індустрії туризму. Найбільш вражаючу картину можна спостерігати в Венеції, на головній площі Сан-Марко, де вуличні голуби утворюють багатотисячні скупчення. У рекламних проспектах голуби стали самостійною пам'яткою цієї площі. Водночас міська влада Венеції змушена боротись з голубиною навалою. Безумовно, чудово, що голуби розважають туристів, але при цьому вони нещадно забруднюють пам'ятники архітектури. Щоб обмежити чисельність голубів, вжили спеціальних заходів. Наприклад, з лотків дозволялось продавати лише зерно, оброблене гормональними препаратами, що гальмують у голубів функції розмноження. Гормональна регуляція ефективна, досить дорога, але тимчасова. Вона гальмує розмноження, але не стерилізує птахів. І як тільки припиняється дія гормонів, виникає спалах плодючості. Крім того, туристи підгодовують голубів не тільки зерном, купленим на лотках.

Застосовуються й інші методи охорони пам'яток. Наприклад, всі місця на скульптурах, на які можуть сідати голуби, покриваються тонкими дротиками, які гостро стирчать вгору і непомітні з землі. Однак і цей засіб, звичайно ж, недостатньо універсальний. Проблеми, створювані високою чисельністю голубів, залишаються. Однак для людини, що живе в міському середовищі, відчуття присутності іншої живої істоти просто необхідне. Тому у міських голубів на всій планеті і в усі часи знайдуться захисники.

X

Вхід

Завантажую...