Розмивання поняття «екологія»

Розмивання поняття «екологія»

Існують слова, які виникли як наукові терміни з точним визначенням, але потім поступово проникали з наукового середовища в інші сфери, ставали загальновживаними, і їх значення сильно змінювалось. Саме таким є термін «екологія».

Слово «екологія» зустрічається повсюдно в назвах державних та недержавних установ, громадських проектів, товарів, продуктів, послуг, освітніх проектів. Якщо подивитись у словник чи енциклопедію, можна побачити приблизно одне й те саме визначення цього слова. Наприклад, екологія — це наука про відносини організмів і навколишнього середовища, наука про біологічні системи надорганізмового рівня. Завжди йтиметься про фундаментальну наукову дисципліну під назвою «екологія».

Зараз це слово можна зустріти в різноманітних значеннях і сенсах, часто не пов'язаних з жодною наукою: екологія міського середовища, екологія громадського простору, екологічний фестиваль, екодизайн, екостиль. Щоб розібратись, звідки взялась така кількість смислів у слова, що позначає конкретну науку, варто простежити історію цього терміну.

Термін виник у 1866 році завдяки німецькому вченому і мислителю Ернсту Геккелю. Він запропонував цей термін для позначення нової на той час науки. У другій половині XIX століття екологія тільки формувалась як окрема наукова дисципліна, формулювала свої основні закони і положення. Довгий час екологія була науковою дисципліною, яка цікавила невелике число вчених. З боку суспільства екологія не сприймалась як наука, що вирішує практичні питання.

Були винятки. Наприклад, німецький вчений Карл Мебіус, автор терміну «біоценоз» (угруповання живих організмів), виконував практичну задачу: він вивчав можливість вирощування устриць на північних берегах Німеччини. Устриці, як виявилось, вирощувати неможна, але, вирішуючи це практичне питання, він сформулював одне з основних понять екології.

В основному екологія не мислилась як наука, якось пов'язана з економікою, виробництвом, життям людини, на відміну від фізики, хімії, мікробіології. Екологи просто вивчають, як живуть рибки у ставку або звірятка у лісі, і не роблять нічого корисного. Таке ставлення до екології зберігалось довго, але з середини XX століття ситуація починає змінюватись.

Екологічні питання стають предметом обговорення, великої політики і міжнародних угод. У 1964 році стартує міжнародна біологічна програма. Під егідою Організації Об'єднаних Націй оголошується програма міжнародних досліджень, покликана оцінити біологічну продуктивність планети Земля. До неї приєднується багато наукових колективів, засновуються польові дослідні станції, чимало з яких досі існують. Це приклад однієї з наймасовіших міжнародних наукових програм в історії.

У 1972 році під егідою Організації Об'єднаних Націй приймається конвенція про охорону природи. Заснована ЮНЕП — програма охорони природи Організації Об'єднаних Націй. У 1985 році приймається «Конвенція про охорону озонового шару». До неї приєднується безпрецедентне число країн, 197 держав — це майже всі країни світу, всі визнані. У 1992 році приймається «Конвенція про збереження біорізноманіття», багато країн беруть на себе зобов'язання щодо збереження біологічного різноманіття на своїй території. У 1997 році приймається Кіотський протокол — перша серйозна угода щодо обмеження викидів парникових газів. До речі, квоти на викиди парникових газів різні країни в рамках Кіотського протоколу можуть купувати і продавати: питання, пов'язані з екологією, стають предметом міжнародної торгівлі.

До кінця XX століття питання екології стають широко обговорюваними в суспільстві, і людство починає ними активно цікавитись. Це питання збереження біологічного різноманіття, збереження стійкості екосистем і біосфери в цілому, охорона навколишнього середовища та охорона природи. Це не наукові питання, а практичні, але рішення їх пов'язане з тим багажем знань, який накопичила екологія як наука.

В англійській мові для позначення прикладної області екології існує термін environmentalism від environment — навколишнє середовище. Якщо екологія, ecological, відноситься до науки, то environmental відноситься до прикладних аспектів. Екологія та environmentalism співвідносяться як фізика і інженерна справа, фундаментально наукова і прикладна області.

До діяльності environmentalism входить охорона навколишнього середовища, охорона природи. Цим займаються різні природоохоронні державні і недержавні структури, громадські об'єднання типу WWF, Фонду охорони дикої природи, деякі політичні організації, такі як зелені партії, які існують у багатьох країнах світу, заповідники і національні парки.

До environmentalism може відноситись ряд моральних, етичних і філософських питань, пов'язаних зі способом життя і системами цінностей: захист прав тварин, боротьба з полюванням, боротьба з вівісекцією, різні філософські концепції біоцентризму, які на противагу антропоцентризму ставлять людину нарівні з іншими видами, що існують на нашій планеті. Це вже не прикладні аспекти екології як науки, а все коло гуманітарних і суспільних напрямків думки, які пов'язані з природою.

В українській мові ситуація складніша, оскільки немає прямого аналога слова environmentalism, є спроби прямих запозичень або більш вузькі терміни, такі як охорона природи або зоозахист. В цілому для позначення широкого кола цих питань використовується все той же термін «екологія». В результаті під екологією розуміється і фундаментальна наука, і охорона природи, і охорона навколишнього середовища, і все коло моральних, філософських, етичних питань. Відбувається розмивання терміну «екологія».

Сто років тому термін позначав конкретну науку, а зараз означає все, що пов'язано з природою. Змішання різних речей під одним збірним терміном часто викликає нерозуміння в середовищі нефахівців і змішування різних речей, протилежних за сенсом і цілями. Якщо є науковий інститут, де працюють вчені-екологи, не потрібно від нього чекати, що він займатиметься питаннями охорони навколишнього середовища, це різні сфери.

Охорона навколишнього середовища та охорона тварин теж різні речі, і їх цілі іноді можуть бути протилежними. Якщо є заповідник, де живуть бобри, які валять дерева, будують греблі, підтоплюють територію і змінюють природні лісові ландшафти, для охорони яких створено заповідник, то зоозахист тут конфліктує із захистом природи. Це не гіпотетична ситуація, а реальна, яка особливо значима для невеликих заповідників, де немає достатньої кількості хижаків. Чисельність тварин потрібно контролювати, але відстріл тварин на території заповідника заборонено, і, охороняючи тварин, ми ставимо під загрозу стабільне існування навколишнього середовища, екосистеми, для захисту якої і створено заповідник.

Інший приклад змішання різних речей під однією назвою — це різна екологічна продукція, наприклад екомеблі. Під словом «екомеблі» може розумітись як природоподібний дизайн і використання відповідних матеріалів, так і те, що меблі виготовлені з мінімальною шкодою для навколишнього середовища. В останньому випадку йтиметься про перероблені матеріали.

Слова, що походять від терміну «екологія», досить міцно увійшли в наше життя і мову. Важливо розуміти, яка саме екологія в конкретному випадку мається на увазі, розділяти екологію як фундаментальну науку, екологію як охорону навколишнього середовища та екологію як коло філософських, етичних, моральних питань, пов'язаних зі способом життя і системою цінностей. Люди повинні виробити спільну мову, яка дозволила б їм розуміти один одного і не змішувати різні напрямки діяльності.

X

Вхід

Завантажую...