Токсичність діоксинів

Токсичність діоксинів

Ми вже говорили про джерела діоксинів, їх властивості та поширення, тепер час розповісти про токсичність діоксинів. Варто зазначити, що не всі діоксини є надзвичайно токсичними, але всі вони є, як мінімум, небезпечними для живих організмів.

Основу молекулярної структури діоксинів складають два шестичленні вуглецеві кільця (бензолові кільця), які пов'язані один з одним атомом кисню (дибензофуран) або двома атомами кисню (дибензодіоксин) (детальніше про будову діоксинів). Якщо в молекулах немає атомів хлору, то ці речовини токсичні так само, як, наприклад, бензин. Але при заміщенні атомів водню в кільцях на атоми хлору токсичність підвищується, і найтоксичніша речовина зі всіх відомих - 2,3,7,8-пара-діоксин, абсолютний чемпіон серед отрут. Його назву часто скорочують до 2,3,7,8-ТХДД, або просто ТХДД.

Монозаміщений (що містить один атом хлору) діоксин може бути представлений двома різними молекулами з різними властивостями. Введення одного атома хлору в молекулу фурану дасть вже чотири різні речовини з однаковою сумарною формулою, які називають ізомерами. Хлорзаміщений біфеніл дасть три ізомери, введення чотирьох атомів хлору в молекулу діоксину - 22 ізомери, але тільки один з них, той самий 2,3,7,8-ТХДД, токсичний. З 28 пентахлорзаміщених (ПнХДД) ізомерів дибензофурану токсичні тільки два, і токсичність їх розрізняється в 10 разів.

Загальний підсумок такий: є 75 різних членів сім'ї діоксинів, 135 фуранів і 209 поліхлорованих біфенілів (ПХБ). З них токсичні тільки 7 діоксинів, 10 фуранів і 11 ПХБ. Таким чином, група під загальною назвою «діоксини» - це 419 різних сполук. З них 28 надзвичайно небезпечні, але їх токсичність дуже розрізняється – від надтоксичного 2,3,7,8-ТХДД до менш токсичних октахлордибензофурану або ПХБ.

На жаль, в природі, у викидах промислових підприємств всі вони змішані в різних поєднаннях, що робить проблему їх розпізнавання неймовірно важкою, особливо якщо врахувати, в яких мізерних кількостях вони зустрічаються. Розв'язати проблему аналізу диоксинів можна за допомогою методу хроматомасспектрометрії. В цьому методі використовуються вкрай дорогі прилади, що і визначає високу ціну аналізів діоксинів.

Для оцінки сумарної небезпеки використовують «чинник токсичності», що розраховується відповідно до інтернаціональної шкали IТЕF (Інтернаціональна шкала чинників Еквівалентної Токсичності). Чинник – це коефіцієнт, на який треба помножити концентрацію діоксину, щоб одержати еквівалентну токсичність, тобто рівну по токсичності концентрацію найтоксичнішого 2,3,7,8-ТХДД (IТЕF рівний 1). Цю величину називають токсичний еквівалент (ТЕ), або діоксиновий еквівалент (ДЕ), або еквівалент токсичності (ЕТ).

У таблиці приведені токсичні еквіваленти для діоксинів, діоксиноподібних фуранів і ПХБ, знайдених в яловичині виробництва США. З приведених даних виходить, що фурани менш токсичні, ніж діоксини, але їх, як правило, набагато більше, і деколи головний внесок в загальну токсичність забруднень вносить малотоксичний ГПХДФ.

Тип діоксину
Концен­трація, нг/кг, або г/кгЧ10-9
Чинник токсич­ності (I-TEF)
Токсичні екві­валенти (ТЕ)
2,3,7,8-ТХДД
0,019
1
0,019
1,2,3,7,8-ПнХДД
0,062
0,5
0,031
1,2,3,6,7,8-ГкХДД
0,496
0,1
0,05
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД
1,157
0,01
0,012
2,3,4,7,8-ПнХДФ
1,783
0,5
0,892
1,2,3,4,7,8-ГкХДФ
4,846
0,1
0,485
Всього
 
 
1,489

Вміст діоксинів в яловичині (США) виражене в токсичних еквівалентах (ТЕ, I-ТЕF)

Отже, в американській яловичині знайдено 4 діоксин і 2 фурани, при цьому якнайбільше було ГкХДФ (гексахлордибензофурану). Зіставлення їх токсичності з урахуванням чинників токсичності показує, що головний внесок в токсичність м'яса дає ПнХДФ (пентахлордибензофуран) і загальна токсичність м'яса рівна приблизно 1,5 нг/кг.

Діоксини – універсальні отрути, що вражають все живе навіть в малих концентраціях. По рівню токсичності вони перевершують убивчі отрути на зразок кураре і синильної кислоти, але при цьому не розкладаються в навколишньому середовищі десятки років, нагромаджуються у верхньому шарі грунту і потрапляють в організм людини в основному з їжею, водою і повітрям. Причому для діоксинів не існує «порогу дії»: навіть одна молекула здатна спровокувати ненормальну клітинну діяльність і викликати ланцюг реакцій, що порушують функції організму.

Дія діоксинів на людину обумовлена їх впливом на рецептори клітин, відповідальних за роботу гормональних систем. При цьому виникають ендокринні і гормональні розлади, змінюється вміст статевих гормонів, гормонів щитовидної і підшлункової залоз, що збільшує ризик розвитку цукрового діабету, порушуються процеси статевого дозрівання і розвитку плоду. Діти відстають в розвитку, їх навчання утруднене, у молодих людей з'являються захворювання, властиві старечому віку. В цілому підвищується вірогідність безплідності, мимовільного переривання вагітності, вроджених вад і інших аномалій. Змінюється також імунний захист, а значить, збільшується сприйнятливість організму до інфекцій, зростає частота алергічних реакцій, онкологічних захворювань.

Попередні статті циклу "Діоксини":

  1. Загальні відомості про діоксини
  2. Джерела діоксинів
  3. Властивості діоксинів та їх поширення

Наступна стаття циклу: Дія діоксинів на людину. Забруднення грудного молока

X

Вхід

Завантажую...