Успіхи людства у вирішенні найважливіших екологічних проблем

Успіхи людства у вирішенні найважливіших екологічних проблем

Напередодні саміту Ріо+20 ЮНЕП випустив п’яте видання Global Environmental Outlook (GEO-5) – доповідь про стан навколишнього середовища в світі, в якій була проведена оцінка 90 найбільш важливих екологічних цілей та завдань людства. На жаль, значний прогрес був досягнутий тільки по чотирьох з них. Детальніше про наші успіхи у вирішенні найголовніших екологічних проблем дивіться на інфографіці.

Екологічними цілями, по яким експерти ООН відзначили значний прогрес, стали припинення виробництва та використання речовин, які руйнують озоновий шар, видалення свинцю з палива, розширення доступу до запасів питної води більш високої якості та активізація досліджень щодо скорочення забруднення морського середовища – щоб ознайомитись з повним списком цілей та ходом їх виконання, відвідайте сайт UNEP.

Деякий прогрес відзначився у 40 цілей, в тому числі у розширенні охоронюваних природних зон, боротьбі зі зведенням лісів, скороченні частки людства, яка страждає від голоду, поліпшенні санітарних умов життя (каналізація, утилізація сміття і т.д.).

Невеликий прогрес або його відсутність було відзначено у виконанні 24 екологічних цілей, таких як боротьба зі зміною клімату та скорочення викидів парникових газів, боротьба зі скороченням біорізноманіття, збільшення виробництва продовольства та боротьба з опустелюванням.

Подальше погіршення ситуації було помічено при оцінці виконання ще 8 цілей, в тому числі запобігання посух та повеней, захист водно-болотних угідь, захист морських екосистем (наприклад, коралових рифів, які страждають від підвищення температури та кислотності води), боротьба із забрудненням прибережних зон. Ще 14 цілей залишились без оцінки у зв'язку з відсутністю даних.

При цьому GEO-5 попереджає, що якщо людство терміново не змінить свою стратегію розвитку, може бути перевищено декілька критичних порогів, що призведе до різких та переважно незворотних змін в життєзабезпечуючих функціях планети.

«Якщо нинішні тенденції збережуться, якщо нинішні моделі виробництва та споживання природних ресурсів будуть переважати, уряди зіткнуться з безпрецедентним рівнем руйнувань і деградації», – розповідає заступник генерального секретаря ООН та виконавчий директор ЮНЕП АхімШтайнер (AchimSteiner).

Але не всі новини погані. У доповіді також говориться, що досягнення амбіційних цілей сталого розвитку до середини століття можливе, якщо нинішня політика та стратегія зміниться, зміцниться, і наводиться багато прикладів успішних ініціатив у галузі політики, в тому числі державні інвестиції, екологічний облік, стійка торгівля, створення нових ринків, технологічні інновації та підвищення продуктивності.

GEO-5 також вказує на те, що там, де міжнародні договори та угоди вирішували задачі з конкретними, вимірними цілями, такі як заборона озоноруйнуючих речовин і свинцю в бензині, вони продемонстрували значні успіхи. З цієї причини GEO-5 вимагає більш конкретних завдань з кількісними результатами по широкому колу екологічних проблем.

«Настав момент, коли необхідно усунути параліч нерішучості, визнати факти та звернути увагу всього людства на проблеми, які об’єднують всі народи», – додає Штайнер.

В доповіді також міститься заклик приділяти більше уваги політиці, яка орієнтована на проблеми деградації навколишнього середовища – зростання населення та урбанізація, нестійке економічне зростання, споживання та використання ресурсів, глобалізація.

Відстеження стану глобального навколишнього середовища в значній мірі спирається на статистичні дані, зібрані національними урядами. По ряду ключових питань через недостатність даних дуже важко виміряти прогрес у досягненні цілей. GEO-5 зазначає, що прив'язка екологічних даних до національної статистики допоможе поставити екологічні проблеми в центр національних пріоритетів та політики.

У доповіді GEO-5 містяться такі конкретні рекомендації:

  • Необхідні більш надійні дані для прийняття обґрунтованих рішень щодо природних ресурсів та оцінки прогресу в досягненні погоджених на міжнародному рівні цілей.
  • Існує необхідність чітких довгострокових цілей в галузі навколишнього середовища і розвитку для посилення підзвітності в міжнародних угодах.
  • Необхідно значно активізувати розвиток потенціалу для підтримки екологічної інформації, особливо в країнах, що розвиваються.
  • Зміни повинні бути як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі, необхідно об'єднати технології, інвестицій і управління разом із заходами щодо зміни способу життя.
  • Перетворення вимагає поступового, але неухильно прискореного процесу переходу. Деякі успішні політичні інновації вже відбуваються, але вони повинні бути більш повсюдними.
  • Міжнародне співробітництво дуже важливе, так як екологічні проблеми не знають національних кордонів. Глобальна відповідь може зіграти ключову роль у визначенні цілей, мобілізації фінансових ресурсів та сприянні обміну передовим досвідом.
  • Незважаючи на те, що національні та регіональні відповіді показали успіх, для досягнення ефективних, дієвих і справедливих результатів необхідний поліцентричний підхід до управління.
  • Поліпшення добробуту людини залежить від здатності окремих людей, організацій, країн і світового співтовариства в цілому реагувати на зміни навколишнього середовища.

X

Вхід

Завантажую...