Вплив інтенсивного тваринництва на навколишнє середовище

Вплив інтенсивного тваринництва на навколишнє середовище

Згідно з даними доповіді, опублікованої Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), обсяг викидів парникових газів (при вимірюванні в еквіваленті СО2) в секторі тваринництва на 18% перевищує відповідні показники сектора транспорту. Тваринництво також являється серйозною причиною деградації ґрунту та водних ресурсів.

За словами провідного автора доповіді ФАО Хеннінга Штайнфельда (Henning Steinfeld), керівника Відділу ФАО з питань інформації та політики у сфері тваринництва: «Тваринництво є одним з головних винуватців найбільш серйозних екологічних проблем в сьогоднішньому світі. Щоб виправити цю ситуацію, необхідно прийняти екстрені заходи».

В міру зростання добробуту, люди з року в рік схильні споживати все більше м'яса і молочних продуктів. Згідно з прогнозами, обсяг виробництва м'яса в світі в найближчому майбутньому більш ніж подвоїться з 229 млн. тонн в 1999/2001 роках до 465 млн. тонн в 2050 році, а виробництво молока, ймовірно, збільшиться з 580 до 1043 млн. тонн.

Довга тінь тваринництва

Темпи росту сектора тваринництва в світі вищі, ніж в будь-якій іншій галузі сільського господарства. Тваринницький сектор став джерелом засобів до існування для приблизно 1,3 мільярда людей, і на його частку припадає близько 40% глобального сільськогосподарського виробництва. Для багатьох небагатих фермерів в країнах, що розвиваються, свійські тварини являються також джерелом поновлюваної енергії і важливим джерелом органічних добрив для їх полів.

Але за такі стрімкі темпи росту доводиться платити дуже дорого в екологічному плані, зазначають автори доповіді ФАО «Довга тінь тваринницького сектора - екологічні проблеми та засоби їх вирішення». «Екологічні витрати на виробництво однієї одиниці продукції тваринництва повинні бути зменшені наполовину, щоб, щонайменше, уникнути подальшого погіршення ситуації в плані забруднення навколишнього середовища», - застерігають вони.

На частку сектора тваринництва (включаючи землекористування і перетворення земель) припадає 9% всього обсягу викидів СО2, пов'язаного з антропогенною діяльністю, однак тваринництво виробляє набагато більші обсяги куди більш небезпечних парникових газів. На частку тваринництва припадає 65% вироблених в результаті антропогенної діяльності викидів закису азоту, потенціал в області глобального потепління (GWP) якого в 296 разів перевищує аналогічні показники CO2. Цей газ виділяється, перш за все, з коров’ячого гною.

Крім цього, на частку тваринництва припадає відповідно 37% всього обсягу викидів метану, який виробляється, головним чином, травною системою жуйних тварин; і 64% викидів амонію, який є причиною випадання кислотних дощів. Потенціал в області глобального потепління метану в 23 рази перевищує показники вуглекислого газу.

Для ведення тваринництва сьогодні використовується 30% всієї поверхні суші планети. Переважно, це постійні пасовища, але сюди входять також і ті 33% площі орних земель світу, які використовуються для виробництва корму для худоби, підкреслюють автори доповіді. Для створення нових пасовищ вирубуються ліси, що є серйозним фактором збезлісення, насамперед у країнах Латинської Америки, де, наприклад, близько 70% площі, раніше зайнятої амазонськими лісами, було перетворено в цілях використання цих земель для випасу худоби.

Земля і вода

В той же час стада худоби здатні викликати великомасштабну деградацію ґрунту, і, за оцінками спеціалістів, в результаті надмірного випасу, витоптування та ерозії, деградації піддалося вже близько 20% всієї площі пасовищ. Ця цифра ще вища в посушливих регіонах, де наростаючому процесу опустелювання сприяють такі чинники, як проведення непродуманої політики та нераціональне управління ресурсами тваринництва.

З точки зору впливу на стан водних ресурсів планети, тваринницьке виробництво є одним з найшкідливіших секторів економіки, оскільки воно сприяє, крім всього іншого, забрудненню водних ресурсів, процесу евтрофікації і дегенерації коралових рифів. Основними забруднюючими речовинами являються відходи життєдіяльності тварин, антибіотики і гормони, хімікалії, які використовуються в шкіряному виробництві, добрива та пестициди, які використовуються для обприскування сільськогосподарських культур. Широко поширена практика надмірного випасу худоби порушує водні цикли, обмежуючи можливості для відновлення наземних і підземних водних ресурсів. Значні об'єми води забираються для виробництва корму для худоби.

М'ясні та молочні породи худоби сьогодні становлять близько 20% всієї біомаси сухопутних тварин. Присутність сільськогосподарської худоби на величезних площах землі і її потреба в кормових сортах сільськогосподарських культур також сприяють втраті біорізноманіття.

***

Якщо взяти до уваги лише ці факти і цифри не враховуючи інших аспектів, про які сказано не було (мова йде, насамперед, про етичні питання тваринництва, які навмисне не були висвітлені в цій статті), ми побачимо всю безперспективність інтенсивного тваринництва, яким воно є сьогодні та обіцяє бути в майбутньому. Людство неодмінно має переглянути більшість систем ведення сільського господарства та інтенсивне тваринництво зокрема, переходячи на більш раціональні з точки зору екології, здоров'я та гуманності.

X

Вхід

Завантажую...