"Зелений" тариф на закупівлю електроенергії з альтернативних джерел

"Зелений" тариф на закупівлю електроенергії з альтернативних джерел

Сьогодні, коли країни всього світу усвідомили, що запаси органічного палива вичерпні, а шкідливі викиди в атмосферу від спалювання вугілля і газу загрожують глобальною екологічною катастрофою, доводиться передивлятися стратегію розвитку енергетики у бік збільшення питомої ваги альтернативних (відновлюваних) джерел енергії.

Україна має дуже багатий потенціал відновлюваних джерел – це енергія вітру, мала гідроенергетика, сонячна і геотермальна енергія, а також енергія біомас. Проте в енергетичному балансі України їх доля поки що не перевищує 0,1%, причому в основному це вітроенергетика. До 2030 року долю поновлюваних джерел передбачається збільшити в п'ять разів. Проте і тоді питома вага цих джерел буде в 200 разів нижче, ніж діюча норма країн Європейського Союзу. Настільки низькі темпи розвитку вітроенергетики обумовлені дефіцитом коштів, а також наявністю в країні великого надлишку генеруючих потужностей теплових і атомних електростанцій.

Основною перевагою ВЕС, з економічної точки зору, є безкоштовність носія енергії (вітру). Головна проблема полягає лише в спорудженні станції. Тому окрім екологічності, таким електростанціям на руку грає і економіка. Адже кожен новий виток цін на вугілля, нафту і газ – це додатковий відсоток в рентабельності вітряків. В цій ситуації прискорений розвиток відновлюваної енергетики залежить від впровадження «зеленого» тарифу, що забезпечує повернення вкладених інвестицій на спорудження ВЕС.

Згідно Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу", "зелений" тариф – це "спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблена лише малими гідроелектростанціями)".

З 20 січня 2009 року "зелений" тариф на закупівлю електроенергії з альтернативних джерел на 2009 рік затверджений на рівні 66,24 копійки за 1 кВт·год (без ПДВ).

X

Вхід

Завантажую...