Екологія і її предмет

Екологія і її предмет

Термін «екологія» був запропонований у 1866 році Ернстом Геккелем для позначення науки, що вивчає взаємини організмів з навколишнім середовищем. Саме слово сходить до грецького «ойкос» — «будинок», «житло», тому екологію можна трактувати як вивчення «домашнього життя» живих істот.

Більш змістовне й більш чітке визначення дано Кребсом (Krebs, 1972): «Екологія — це наукове пізнання взаємодій, які визначають поширення і чисельність організмів». Достоїнство такого визначення полягає в тому, що воно точно окреслює сутність екології: вивчення закономірностей поширення і динаміки чисельності організмів, тобто з'ясування того, де вони зустрічаються, скільки їх і що вони роблять. Однак у визначенні, даному Кребсом, немає слова «середовище», і щоб зрозуміти, чому, необхідно окреслити відповідне поняття. Середовище організму складається із всіх зовнішніх факторів, що впливають на нього, і явищ — як фізичних і хімічних (абіотичних), так і пов'язаних з наявністю інших організмів (біотичних). «Взаємодії», які фігурують у визначенні Кребса, — це, звичайно ж, взаємодії організмів саме із цими факторами. Таким чином, середовище займає в цьому визначенні екології таке ж центральне місце, яке давав йому у свій час Геккель.

Визначення основної суті екології як вивчення «поширення і динаміки чисельності організмів» дуже коротке. Потрібно його розширити і пояснити. Екологія займається трьома рівнями: окремими особинами (індивідуумами), популяціями (які складаються з особин одного виду) і угрупованнями (які складаються з більш-менш великого набору популяцій).

Займаючись особинами, екологія з'ясовує, як на них впливає абіотичне та біотичне середовище і як вони самі впливають на середовище. Займаючись популяціями, вона вирішує питання про наявність або відсутність окремих видів, про ступінь їх рясноти або рідкісності, про стійкі зміни і коливання чисельності популяцій. При дослідженні на популяційному рівні можливі два методологічних підходи. Перший виходить із основних властивостей окремих особин, а вже потім вишукує форми поєднання цих властивостей, які визначають особливості популяції в цілому. Другий звертається до властивостей популяції безпосередньо, намагаючись погодити ці властивості з параметрами середовища. До речі, ці ж два підходи доцільні і при вивченні угруповань. Екологія угруповань розглядає склад, або структуру, угруповань, а також проходження через угруповання енергії, біогенних елементів та інших речовин (тобто те, що називається функціонуванням угруповання). Намагатись зрозуміти всі ці закономірності і процеси можна, розглядаючи популяції, з яких складається угруповання; але можна й безпосередньо вивчати угруповання, зосереджуючи увагу на таких їх характеристиках, як видова розмаїтість, швидкість утворення біомаси і т.д. Екологія займає центральне місце серед інших біологічних дисциплін, тому не дивно, що з багатьма із них вона перекривається — насамперед з генетикою, еволюційним вченням, етологією і фізіологією. Але все-таки основне в екології — це ті процеси, які позначаються на поширенні та чисельності організмів, тобто процеси відродження особин, їх загибелі та міграції.

Не зайве підкреслити, що екологів цікавлять не тільки природні угруповання і популяції та «дикі» особини, але й угруповання, створені людиною або ті, на які вона впливає (фруктові сади, пшеничні поля, зерносховища, заповідники і т.п.). Більше того, екологи часто вивчають експериментальні системи і математичні моделі. У становленні та розвитку екології вони зіграли й напевно відіграватимуть надалі вирішальну роль. Але зрештою екологів більше цікавить реальний світ, і про цінність моделей і простих лабораторних дослідів має свідчити те, наскільки вони проливають нове світло на функціонування природних систем. Моделі і досліди — це засоби досягнення мети, але в жодному разі не самоціль. Одне з головних призначень науки — спрощувати, полегшуючи тим самим розуміння складної дійсності. Екологія — це наука, яка підводить фундамент під природну історію й разом з тим намагається її пояснити.

Мрієш стати дипломованим екологом, але не влаштовують місцеві навчальні заклади? Вихід існує — навчання в Європі! Двері європейських університетів завжди відкриті для цілеспрямованих студентів. Освітнє агентство Karandash допомагає здійснити задумане, отримати необхідні знання та досвід.

X

Вхід

Завантажую...