§ 4.2. Енергія у техносфері

Історія прогресу людства пов’язана насамперед з освоєнням щораз досконаліших і потужніших джерел енергії та розширенням її використання у виробничій діяльності. Діаграма на рис. 13 демонструє, як розширилися витрати енергії на одного європейця від часів кроманьйонців до сьогодення.

Рис. 13. Денні енерговитрати жителя Західної Європи у різні історичні періоди

Тривалий час основним джерелом енергії (обігрівання, теплова обробка продуктів харчування, виробництво кераміки, металів тощо) було спалювання дерева, допоміжними — експлуатація свійських тварин, вітер, падіння води. Аж до середини XIX ст. дрова навіть у найрозвиненіших європейських країнах давали 9/10 усієї кількості енергії. Лише масове використання спочатку вугілля, а потім нафти різко розширило можливості і прискорило прогрес тих країн, які ми зараз зараховуємо до розвинених.

Стрімке збільшення споживання невідновлюваних енергоресурсів Землі супроводжувалося пропорційним підвищенням життєвого рівня населення. Це правило, хоч і з деякими невеликими застереженнями, залишається справедливим і нині.

На жаль, забруднення довкілля теж тривалий час було прямо пропорційне кількості дров, вугілля і нафтопродуктів, які використовували в побуті, на транспорті і у виробництві. Завдяки зусиллям конструкторів і технологів в окремих випадках вдалося порушити цей прикрий взаємозв’язок. Втім, це сталося лише в останній час в окремих країнах (Німеччині, Японії, Франції, США), де вдалося зменшити енерговитрати на виробництво одиниці валового національного продукту.

Та не варто переоцінювати цих перших скромних успіхів, бо вони є простим наслідком усунення найочевиднішого розтринькування енергії в погано організованих процесах. Наступні кроки в посиленні економії дадуться вже важче.

Якщо проаналізувати, куди саме йдуть майже 4,7 т енергоресурсів (у перерахунку на нафту), які припадали у 2000 р. на одного громадянина розвинених країн, то виявиться, що більша їх частина витрачається на створення комфортних умов життя (гарячу воду й опалення, швидкість і пересування на великі відстані, індустрію розваг тощо). Розвинені країни (наприклад США) не поспішають виконувати положення міжнародних угод, що передбачають скорочення витрат «на комфорт».

З урахуванням проблем, які постали перед людством, такі дії урядів і населення розвинених країн видаються не найкращими у моральному плані. Нагадаємо, що, за підрахунками експертів, у 1992 р. на одного жителя решти країн Землі припадало у 1214 разів менше енергії, ніж у невеликій групі розвинених країн.

Звернімося до власних проблем. Промисловість України, яка свого часу була створена у розрахунку на дешеві джерела енергії, змушена й зараз використовувати надто великі її кількості. Це споживання майже відповідає рівню розвинених країн. Але, на жаль, ми успадкували «виробництво задля виробництва». Велика кількість спожитих енергоносіїв аж ніяк не позначається на якості життя громадян. Мало хто має комфортне сучасне житло і якісну їжу, належний захист від хвороб і немочі старості.

Залишається засукати рукава і взятися до праці, сподіваючись, що нам або нашим дітям пощастить виправити головні хиби «економної економіки розвиненого соціалізму», істотно підвищити ефективність промисловості й сільського господарства, спрямувати їх на задоволення потреб громадян, а не військово-промислового комплексу.

Дивно, але спрогнозувати обсяг енергетичних потоків у техносфері всієї Землі набагато легше, аніж виконати відповідне передбачення для найближчого майбутнього України!

Чимало фахівців у багатьох країнах уважно стежать за виробництвом енергії і видобутком енергоносіїв у всьому світі. Вони зазначають, що останніми роками спостерігається помітне гальмування швидкого у недавньому минулому збільшення видобутку і використання традиційних енергоресурсів. Повільніше розвивається ядерна енергетика. Можна лише радіти, що зберігаються високі темпи розвитку використання нових, екологічно порівняно чистих і відновлюваних джерел енергії. Хоч абсолютна потужність таких джерел поки що низька (це еквівалент приблизно 30—40 реакторів, які були встановлені на Чорнобильській АЕС), але зберегти здоров’я людей і водночас забезпечити їх необхідною кількістю енергії можна лише створюючи нові її джерела.

Найперспективніший шлях показує нам живий світ. Функціонування біосфери забезпечується безкоштовним і практично вічним потоком випромінювання Сонця. Техносфера позбавиться багатьох своїх вад, якщо зуміє використати частину енергії фотонів, які випалюють поверхню мільйонів квадратних кілометрів пустель. Нагадаємо, що на кожен їх квадратний метр вдень припадає майже один кіловат світлової потужності!

Наведемо прогнози розвитку енерговикористання у техносфері на межі 2020 року.

  1. Розвинені країни завдяки ефективному застосуванню наукових здобутків ставатимуть дедалі багатшими без істотного нарощування використання традиційних джерел енергії.
  2. Більшість екс-соціалістичних країн не зможуть швидко подолати тяжку спадщину свого минулого, залишившись на старому рівні або й зменшивши споживання енергії, джерела якої стануть їм просто «не по кишені» (такий похмурий прогноз стосується й України).
  3. Лише країни, що розвиваються, з огляду на збільшення чисельності населення змушені будуть збільшити енергоспоживання. І основною причиною буде не масова автомобілізація, а необхідність інтенсифікувати сільське господарство (на той час в них на одного жителя припадатиме щонайбільше 0,2 га, тобто дві тисячі квадратних метрів ґрунту під посіви). Нагадаємо, що високі врожаї в розвинених країнах зумовлені фактично тим, що в ґрунт «закладається» велика кількість енергії вугілля, нафтопродуктів тощо. Енергія в отриманому зерні менша від енергії пального, спожитого сільськогосподарськими машинами! Без штучних добрив, без обробки землі досконалими знаряддями врожаї впадуть у 2—3 рази. Уникнути масового голоду в бідних країнах неможливо без збільшення в них енергоспоживання, що означає перспективу подальшого загострення в них екологічних проблем.

Узагальнюючи, зазначимо, що в 2000 р. споживання енергії у техносфері перевищило 10 млрд т умовного палива. Це відповідає щонайменше енергії, яку акумулює біосфера у 20 млрд т сухої біоречовини. Хоч це й менше, аніж вся біопродукція Землі (нагадаємо, що вона лежить в інтервалі 50—250 млрд т), але розрив не такий і великий.

Суттєвіше, однак, те, що енерговитрати людства давно вже значно більші, аніж невелике щорічне нагромадження (переважно у болотах) біоречовини, яка через багато років стане новою нафтою, газом, вугіллям.

Це ще один доказ того, що діяльність людини вже досягла глобальних планетарних масштабів і потребує розумного й виваженого підходу. А поки що людина вкрай бездумно розтринькує ті запаси енергоносіїв, які створила за 4 мільярди років біосфера.

І розтринькує більш ніж успішно!

X

Вхід

Завантажую...