§ 5.1. Характеристики «середніх» чоловіка і жінки

Генетики й науковці інших профілів вже давно довели, що на Землі всі живі організми є унікальними, між ними немає повної тотожності, притаманної об’єктам неживої природи (елементарним частинкам, атомам і молекулам тощо).

Якщо відвідати фотовиставку на тему світового сьогодення, то вражає насамперед майже неймовірна різноманітність людських типів і занять. Фотографи та інші митці мають зиск з того, що ми всі різні. Для них неприпустима сама лише думка про можливість одночасного перетворення всіх людей на стандартні створіння, які відрізняються одне від одного менше, ніж монети чи гвіздки. Іншими завжди були погляди диктаторів, які мріяли перетворити підвладних саме у стандартні цвяхи (за умови збереження для себе становища і ролі молотка). Тому немає нічого дивного в тому, що справжній Митець завжди був антиподом диктатора.

Проте життя змусило розпочати пошуки людських стандартів. Першими це зробили авіатори, які оперують поняттям «середній пасажир», маючи на увазі насамперед його масу. З кількох мотивів міжнародна група вчених витратила чимало часу на складання наукової довідки (слово «портрет» тут не зовсім доречне) про середніх землян кінця XX ст., про параметри «стандартних» чоловіка і жінки. Ця праця оприлюднена у вигляді досить грубої (кількасот сторінок) книги з безліччю даних насамперед з фізіології.

У табл. 5 наведено частину інформації, яка стосується теми нашої книги. Йдеться про деякі фізіологічні потреби усереднених людей та їхні найважливіші параметри.

Поглиблене вивчення самих себе на молекулярному й інших рівнях люди не припиняють ні на мить, стираючи все нові й нові «білі плями» у своїх знаннях і ліквідуючи помилки та хибні гіпотези. Наприклад, ще недавно через відмінність мас мозку чоловіка і жінки робилися висновки про більшу кількість нервових клітин і вищі розумові здібності першого. Та новіші дослідження свідчать, що кількість нервових клітин приблизно однакова у представників обох статей. На користь рівності можливостей свідчить також аналіз характеристик тисяч видатних осіб. Виявилося, що немає жодного зв’язку між інтелектуальними досягненнями і масою таємничої сірої речовини.

Таблиця 5. Параметри «середньоземних» чоловіка і жінки (вік 20—30 років)

№ п/п Параметр, одиниця вимірювання Чоло­вік Жінка
1 Загальна маса тіла, кг 70 58
2 Маса скелета, кг 4,4 3,2
3 Маса головного мозку, кг 1,4 1,2
4 Маса кісткового мозку, кг 3,0 2,6
5 Об'єм крові, л 5,25 3,86
6 Маса жирової тканини, кг 15,0 19,0
7 Маса шкіри, кг 2,6 1,8
8 Маса серця (без крові), г 330 240
9 Маса зубів, г 46 41
10 Маса язика, г 70 60
11 Добова потреба у воді, г: 3000 2100
  - у вигляді випитої рідини 1950 1400
  - у складі їжі 700 450
  - утвореної окисленням їжі 350 250
12 Добова вентиляція легенів, л 23000 21000
13 Поглинання кисню за добу, г 920 700
14 Загальний об'єм легенів, л 5,6 4,4
15 Добова витрата енергії, Мкал: 3,2 2,3
  - за 8 год праці 1,2 0,9
  - за 8 год інших занять 1,5 1,0
  - за 8 год сну 0,5 0,42
16 Добове споживання, г:    
  - білки 95 66
  - вуглеводи 390 270
  - жири 120 85
17 Добова потреба, г:    
  - у кисні 2600 1800
  - водні 350 245
  - вуглеці 300 210
  - азоті 16 13

У тих країнах Заходу, де вивчення властивостей мозку і здатності до певних дій поєднується з добре розробленою системою тестових вимірювань останніх, вчені встановили, що кожна стать має невелику перевагу перед іншою в окремих сферах розумової та локомоторної діяльності. Частину цих висновків зведено у табл. 6.

Таблиця 6. Види тестів, у яких кожна стать має невелику перевагу перед іншою

Діяльність, де перевагу мають чоловіки Діяльність, де перевагу мають жінки
Тести на орієнтування і уявлення складних просторових тіл і фігур Тести, в яких важлива швидкість сприймання простих фігур, рисунків
Тести на операції подумки зі зміною положення тіл, їх деформацією, поворотами, рухом Тести на відшукування змін у взаємному розташуванні плоских фігур і простих тіл
Вправи з кидання «на точність» і мануальне керування рухом Краща координація рухів рук, вища точність розташування пальців у площині
Пошуки контуру простої фігури, що «схована» на рисунку серед інших Тести на швидкість пошуку асоціацій, подібних слів тощо
Тести на створення і використання довгих і складних логічних (математичних) міркувань Тести на точність і швидкість виконання нескладних, суто арифметичних операцій

Можливо, що ця невелика асиметрія здібностей мозку має не так гормональний, як пристосувальний характер. Справді, вже у мавп’ячих предків людей була певна відмінність у завданнях, що поставали перед представниками обох статей. У примітивних племен чоловікам доводиться рухатися більше і тримати в голові складніші плани місцевості. Не виключено, що саме ця адаптація до виконання певного типу завдань виявилося у рядках табл. 6.

X

Вхід

Завантажую...