Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення - CITES

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення - CITES

Дозвіл на експорт, реекспорт і імпорт зразків тварин і рослин, включених в Додатки I, II і III CITES, видається Адміністративним органом CITES за умови позитивного висновку Наукового органу CITES. Додатки CITES кожні три роки уточнюються Конференцією Сторін – країн-учасниць Конвенції.

  • Міжнародна торгівля – експорт, реекспорт, імпорт і інтродукція з моря об'єктів тваринного і рослинного світу, включених в I, II і III Додатків.
  • Зразок CITES – будь-яка тварина або рослина, включена в додаток CITES, жива або мертва, або будь-яка легко розпізнавана його частина, або похідне (дериват), у тому числі ті, які по документах, пакувальному ярлику або маркуванні, або по інших ознаках є або можуть бути частинами або похідними (дериватами) тварини або рослини.
  • Додаток I включає види тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення. Експорт, реекспорт і імпорт таких видів в комерційних цілях заборонений, за винятком екземплярів, що є другим поколінням при розмноженні тварин в розплідниках (включаючи зоопарки), зареєстрованих в установленому порядку Секретаріатом CITES.
  • Додаток II включає види, які зараз хоча і не обов'язково знаходяться під загрозою зникнення, але можуть виявитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів строго не регулюватиметься в цілях недопущення такого використання, яке несумісне з їх виживанням.
  • Додаток III включає види, які за визначенням будь-якої Сторони підлягають регулюванню в межах її юрисдикції в цілях запобігання або обмеження експлуатації і відносно яких необхідна співпраця інших Сторін в контролі за торгівлею.
  • Для кожної партії зразків потрібний окремий дозвіл. Дійсним для контрольних органів є лише оригінал із спеціальною захисною маркою, якщо конкретна країна її використовує, підписаний спеціально уповноваженим співробітником і завірений печаткою національного Адміністративного органу.
  • Термін дії експортного дозволу не більше 6 місяців з моменту його видачі, а для цирків і пересувних виставок – не більше 1 року.
  • Наявність дозволу CITES не звільняє експортера від дотримання митних, ветеринарних і фітосанітарних правил.
X

Вхід

Завантажую...