Різноманітність всередині угруповань

Різноманітність всередині угруповань
Рисунок 1 — Склад їжі деяких представників групи антарктичних ластоногих, глибина, на якій вони добувають їжу, і будова їх зубів.

Існує безліч пояснень різноманітності всередині угруповань.

а) В природі не буває однорідних місць існування. Навіть однорідний на перший погляд внутрішній простір лабораторної пробірки неоднорідний через неминучу наявність границі — скляної стінки. З цією обставиною часто стикаються мікробіологи, коли вирощувані ними організми поділяються на дві форми: пристінну і ту, що залишається в товщі культурального середовища. Міра неоднорідності середовища залежить від розмірів організму, який його сприймає. Поряд з гірчичним насінням грудочка ґрунту — гора, а для гусениці один-єдиний листок може скласти довічний раціон. Проростання насіння, яке лежить в тіні листка, може затримуватись, тоді як насіння, яке лежить за межами цієї тіні, може без перешкод прорости. Те, що з боку представляється екологові однорідним середовищем, для організму, який живе в ньому, може виявитись мозаїкою з абсолютно непридатних і цілком прийнятних ділянок.

б) У зв'язку із сказаним слід зауважити, що всередині більшості (мабуть, всіх) місць існування є градієнти умов або доступних ресурсів. Ці градієнти бувають просторовими або часовими; останні у свою чергу можуть бути циклічними (пов'язаними, наприклад, з добовою або сезонною ритмікою), направленими (накопичення забруднюючої речовини в озері) або безладними (пов'язаними, наприклад, з пожежами, градом і тайфунами).

в) Поява в деякій частині місця існування одних організмів підвищує її різноманітність для інших. Сама присутність організму означає, що його труп врешті можна буде з'їсти, а якщо він живий, то може збагачувати навколишнє середовище послідом, сечею або опалим листям. Його власне живе тіло може служити місцем існування організмів інших видів або ресурсом для хижаків, паразитів і хвороботворних організмів, яким до його появи в угрупованні нічого було там робити.

Своїм походженням різноманітність, яка існує всередині природних угруповань, може бути зобов'язана неоднорідностям всіх трьох перерахованих типів. «Тлумачення» цього різноманіття — вправа певною мірою тривіальна. Тим, що в рамках одного і того ж угруповання співіснують рослина, яка використовує сонячне світло, гриб, який живе на цій рослині, травоїдна тварина, яка поїдає цю рослину, і гельмінт, який оселився в організмі тварини, нікого не здивуєш. Разом з тим для більшої частини угруповань характерна наявність цілого ряду популяцій різних організмів, які мають вельми схожу будову і дуже сильно (принаймні на перший погляд) нагадують один одного за способом життя. Тлумачення і розуміння різноманітності такого роду — вправа вже зовсім не тривіальна.

Деякі відмінності організмів різних видів, які співіснують в межах одного угруповання, демонструють антарктичні тюлені. Вважають, що предкові форми тюленів виникли в Північній півкулі, де їх викопні залишки відомі з міоцену; одна з груп тюленів, однак, перемістилась на південь, в більш теплі води, і, мабуть, в кінці міоцену або на початку пліоцену (близько 5 млн. років тому) заселила Антарктику. Коли туди проникли тюлені, Південний океан, ймовірно, ряснів їжею і був вільний від крупних хижаків (що, до речі, знову має місце в наші дні). Судячи з усього, саме в таких умовах група зазнала дивергентної еволюції (рисунок 1). Тюлень Ведделла, наприклад, харчується переважно рибою і має неспеціалізовану зубну систему; тюлень-крабоїд споживає майже виключно криль, і його зуби пристосовані до фільтрування криля з морської води; у тюленя Росса маленькі, гострі зуби, а поїдає він в основному пелагічних кальмарів; у морського леопарда зуби великі, загострені, «хапальні», і харчується він найрізноманітнішою їжею, у тому числі іншими тюленями, а в певну пору року і пінгвінами. Насправді, можливість і міра співіснування тюленів різних видів в одних і тих же угрупованнях зумовлюється, ймовірно, відмінностями між ними. Якщо тюлені двох або більше видів споживають приблизно одну і ту ж їжу приблизно на одній і тій же глибині (як, наприклад, субантарктичний морський слон і тюлень Росса), то вони ізольовані географічно (їх ареали перекриваються лише незначною мірою). Якщо ж існує багатовидове угрупування, то воно складається з видів тюленів, які споживають різні організми (з тюленя-крабоїда, тюленя Росса і морського леопарда; з морського леопарда і морського слона; з тюленя Ведделла і морського леопарда — рисунок 1).

Виходячи з цього можна відзначити ряд істотних обставин.

1) Співіснуючі види, як правило, в якихось деталях відрізняються один від одного, але організми кожного з цих видів відповідають місцю свого існування і існують тому, що саме середовище неоднорідне.

2) Таку диференціацію найлегше виявити при вивченні близькоспоріднених видів (таких, як антарктичні тюлені), оскільки на тлі безлічі спільних рис відмінності виступають найвиразніше. Але, мабуть, не менш важливо зрозуміти природу співіснування членів однієї і тієї ж гільдії, зовсім необов'язково близько споріднених. Наприклад, антарктичні води рясніють крилем, і на поїданні цього корму спеціалізуються тюлень-крабоїд та меншою мірою морський леопард; але криль поїдають ще й кальмари, риби, птахи та вусаті кити, тому в тій відчайдушній головоломці, якою є таке угруповання, повний аналіз відповідностей і адаптацій не може зводитись до вивчення окремих таксономічних груп, а повинен включати розгляд цілих гільдій.

3) Розглянутий приклад з антарктичними тюленями ставить значно більше питань, ніж дає відповідей. Чи неминучі відмінності між співіснуючими видами? Якщо неминучі, то наскільки вони повинні відрізнятись (інакше кажучи, чи існує якась межа їх схожості)? Чи взаємодіють між собою популяції різних видів, подібних до антарктичних тюленів, в даний час чи дивергентна еволюція у минулому привела до відсутності таких взаємодій в сучасних гільдіях?

X

Вхід

Завантажую...