Спеціалізація всередині видів

Спеціалізація всередині видів

Найчастіше як одиниці, які відповідають середовищу, розглядаються види (або таксони більш високого рангу), але деякі випадки найбільш глибокої, спеціалізованої відповідності умовам існування можна побачити саме на підвидовому рівні.

Обговорюючи особливості тваринного і рослинного світу островів, ми підкреслювали, що якщо генетичний обмін і рекомбінація мають нівелюючу дію, виникнення більшої частини найбільш помітних міжпопуляційних відмінностей пов’язане швидше за все з географічною ізоляцією різних частин початкових популяцій, яка призводить до припинення схрещування. І все ж у тих випадках, коли «місцеві» сили природного добору дуже великі, вони можуть здолати нівелюючий вплив статевого розмноження і рекомбінації. У таких випадках навіть за відсутності повної репродуктивної ізоляції «сприятливі» генотипи можуть в місцевих умовах мати такі переваги, що «несприятливі» генетичні комбінації неухильно усуватимуться (елімінуватимуться). Потік генів при цьому не переривається, і окремі популяції залишаються частинами одного і того ж виду, але всередині нього виникають спеціалізовані локальні раси.

Швидкість обміну генетичним матеріалом всередині популяції залежить від рухливості самих організмів або, як це буває в популяціях прикріплених організмів, від рухливості їх гамет, пилку або насіння. Якщо особини популяції вільно переміщуються в пошуках статевих партнерів (або якщо безперешкодно поширюються їх гамети, спори або насіння), то вірогідність того, що дія локального спеціалізованого природного добору приведе до виникнення локалізованих, спеціалізованих відповідностей між організмами і середовищем, невелика.

Утворення спеціалізованих локальних популяцій найбільш характерне для організмів, які залишаються протягом більшої частини життєвого циклу прикріпленими. Причина в тому, що рухливі організми значною мірою контролюють умови свого існування: вони можуть уникнути згубних або несприятливих місць існування або залишити їх і приступити до активного пошуку нових; нерухомі організми — вищі рослини, багато морських водоростей, корали — такої свободи не мають; після закінчення стадії життєвого циклу розселення їм доводиться або жити в умовах їх місця існування або гинути. Як відзначив Бредшоу, «...рослина не може перебігти на нове місце або сховатись у затишному куточку». Все, що може вища рослина — це, розростаючись і «переростаючи» з місця на місце, вишукувати ресурси або вибиратись за межі несприятливої ділянки; видерти себе з корінням і пересадити себе на власний вибір в інше місце вона ніяк не може. Її потомство (насіння, пилок або гамети) підвладне всім незгодам пасивного поширення вітром, водою або тваринами (на поверхні або всередині тіла). З цих причин популяції нерухомих організмів піддаються особливо сильній дії природного добору.

У найбільш різкій формі відмінності між способами «досягнення відповідності» з місцем існування, характерними для рухливих і прикріплених організмів, можна спостерігати на березі моря, де літораль поперемінно перетворюється то на наземне, то на водне місце існування. Прикріплені водорості, гідроїдні поліпи, губки, моховатки, молюски і вусоногі раки — всі ці організми стикаються з двома протилежними крайнощами свого існування і стійко їх переносять. При цьому рухливі члени того ж водного угруповання (креветки, краби, риби) переміщуються вслід за своїм водним місцем існування, а птахи, які харчуються на урізі води, пересуваючись то вперед, до моря, то назад, до берега, слідують за поперемінними скороченнями і розширеннями свого наземного місця існування. Прикріпленим організмам доводиться витримувати повний добовий цикл змін в їх навколишньому середовищі, а рухливим організмам така витривалість ні до чого: вони переміщуються вслід за приливами і відливами. У відомому сенсі відповідність таких рухливих організмів середовищу свого існування дозволяє їм уникати дії багатьох чинників природного добору. Рухливість наділяє організм здатністю підбирати собі місце існування. Нерухомий організм має відповідати своєму середовищу.

X

Вхід

Завантажую...