Словник термінів, літера А

Алфавіт для термінів

Відхилення від природного порядку (середнього значення), від нормального розвитку.

Ділянка водної поверхні певної водойми або її частини у визначених межах.

Газоподібна оболонка Землі. Біля земної поверхні переважно складається з азоту (78,08%), кисню (20,95%), аргону (0,93%), водяної пари (0,2-2,6%), вуглекислого газу (0,03%).

По розподілу температури з висотою атмосферу Землі поділяють на...

Сукупність перспективних способів отримання енергії, які поширені не так широко, як традиційні, проте представляють інтерес через вигідність їх використання при низькому ризику заподіяння шкоди навколишньому середовищу в районі.

Вроджена відсутність пігменту шкіри, волосся, райдужки ока у тварин.

Пристосування організмів до нових умов існування після територіального, штучного або природного переміщення з утворенням стабільних груп організмів (популяцій), здатних до відтворення.

Людство як функціонуюча сукупність (біологічний вид, виробничі відносини, технологічний і науковий потенціал).

Гранично низька температура, при якій припиняється тепловий рух молекул. Тиск і об'єм ідеального газу, відповідно до закону Бойля-Маріотта, стає рівним нулю, а за початок відліку абсолютної температури за шкалою Кельвіна...

Схематичне креслення місцевості з зазначенням промірів всіх об'єктів, що знімаються. Виконується від руки в полі при геодезичних зйомках з метою побудови плану або профілю місцевості. Використовується у природоохоронних...

Ерозійний процес розмивання берегів морів і водосховищ під впливом хвильових ударів, вивітрювання або господарської діяльності людини.

Береги (тераси), утворені в результаті абразійних процесів.

1) у гляціології - зменшення маси льодовика або снігового покриву в результаті танення, випаровування або механічного видалення; 2) у геології, прикладній екології - синонім...

Сукупність абіотичних елементів біотопу.

Шари літосфери, які не відчувають і раніше не піддавалися впливу живих організмів або біогенних речовин.

Найдрібніші частинки мертвих організмів (бентос, планктон, фітопланктон, зоопланктон) і неорганічні речовини, що знаходяться у воді в завислому стані. Абіосестон може бути автохтонним (утворюється в процесі функціонування...

Розділ науки, який вивчає неорганічні сполуки, що входять в кругообіг речовин.

Період еволюції матерії до появи перших форм життя.

1) (процес), який відбувається без участі живих організмів; 2) такий, що має неорганічний (абіологічний) характер.

X

Вхід

Завантажую...