Словник термінів, літера А

Алфавіт для термінів

Однорідна ділянка агроценозу, яка окрім останнього включає і умови середовища.

Нестійка, штучно створена екосистема культурних полів, яка регулярно підтримується людиною.

Екологічна зона (водне середовище і тваринний світ) розподілу життя на дні Світового океану, що простягається від підніжжя континентального схилу (глибина близько 2500 м) до глибини 6000-7000 м. Абісаль займає більше 75% площі...

Речовина, утворена процесами, в яких жива речовина участі не бере (продукти тектонічної діяльності, метеорити тощо).

Комплекс наук, який досліджує можливості сільськогосподарського використання земель для виробництва рослинної і тваринницької продукції при одночасному збереженні сільськогосподарських ресурсів (ґрунтів, природних кормових...

Комплекс, що включає автотранспортні засоби, об'єкти інфраструктури забезпечення експлуатації автотранспортних засобів і автомобільні дороги.

Вимушений викид в довкілля забруднюючих речовин в кількості, яка набагато перевищує ГДВ. Як правило, аварійний викид є наслідком зношеності устаткування підприємств і порушення технологій.

Якісна і кількісна оцінка природних ресурсів (головним чином, лісу) з літальних апаратів.

Варіант дистанційних методів дослідження, система методів вивчення властивостей ландшафтів і їх змін з використанням вертольотів, літаків, пілотованих космічних кораблів, орбітальних станцій і спеціальних космічних апаратів,...

Збільшення кислотності (зменшення величини водневого показника - ph) природних компонентів (води, ґрунту); відбувається внаслідок застосування фізіологічно кислих мінеральних добрив і випадання кислих опадів.

Вода в крапельнорідкому (дощ, мряка) і твердому (сніг, крупа, град) стані, яка випадає з хмар чи осаджується безпосередньо з повітря на поверхню Землі і предметів (роса, мжичка, іній, ожеледь) в результаті конденсації водяної...

Власне інфрачервоне випромінювання атмосфери у межах довжин хвиль від 4 до 120 мкм.

Група однорідних або різнорідних організмів, популяцій, які спільно живуть у визначених природних умовах. Екологічна асоціація може мати тимчасовий або постійний характер в залежності від умов середовища і життєвих...

Група хімічних елементів, які знаходяться в окремих природних областях поверхневого шару земної кори. Так, перша геохімічна асоціація, утворена воднем, вуглецем, азотом і киснем, відповідає живій речовині.

Показник максимальної динамічної місткості кількості забруднюючої речовини, яка може за одиницю часу бути накопиченою, зруйнованою, трансформованою і виведеною за межі екосистеми без порушення нормальної її діяльності.

Здатність водного об'єкта приймати визначену масу забруднюючих речовин (або визначену кількість інших забрудників) в одиницю часу без порушення норм якості води в контрольному пункті водокористування.

Сухий клімат областей з недостатнім атмосферним зволоженням і високими температурами повітря, які відчувають великі добові коливання. В умовах аридного клімату переважають ландшафти пустель і напівпустель, широко поширені...

Комплекс процесів зменшення ступеня зволоженості територій і викликаного цим скорочення біологічної продуктивності екосистем. Аридизація відбувається як в силу природних (циклічні зміни клімату), так і антропогенних (відкачка...

Регіон, де вид може жити у зв'язку з наявністю придатних для нього умов поза залежністю від того, де розташований цей регіон і чи відділений він нездоланними для виду перешкодами.

Зміни в природі, які відбуваються в результаті господарської діяльності людини.

X

Вхід

Завантажую...