Словник термінів, літера А

Алфавіт для термінів

Межі пристосованості виду чи співтовариства до мінливих умов середовища.

Різноманіття всередині співтовариства.

Величина, яка характеризує відбиваючу здатність будь-якої поверхні; виражається відношенням відбитої поверхнею радіації до сонячної радіації, яка надійшла на поверхню. Наприклад, альбедо чорнозему - 0,15; піску 0,3-0,4;...

Виробнича чи транспортна ситуація, не передбачена діючими технологічними регламентами і правилами, що супроводжується істотним збільшенням впливу на навколишнє середовище. По характеру ризику екологічні аварії можна розділити...

Розділ екології, який вивчає взаємодію з довкіллям окремої особини.

Хімічна сполука, універсальне джерело енергії в живій клітині організму, яка утворюється в реакціях дисиміляції (катаболізму) під час дихання чи бродіння. АТФ містить великий запас енергії і існує лише в живих клітинах.

Газова оболонка небесного тіла, яка утримується біля нього гравітацією. Оскільки не існує різкої межі між атмосферою і міжпланетним простором, то зазвичай атмосферою прийнято вважати область навколо небесного тіла, в якій...

Наявність у сучасних організмів ознак, властивих їх далеким предкам.

Сукупність процесів анаболізму (біосинтезу) в живому організмі, в ході яких різні речовини включаються до його складу. В ході асиміляції прості речовини, неспецифічні для організму, перетворюються на складні, характерні для...

Зона поширення на земній поверхні будь-яких організмів, об’єктів чи явищ (видів рослин, тварин, корисних копалин, мов тощо).

Земна сфера активної діяльності людства. Являється частиною біосфери, літосфери, атмосфери і гідросфери. Поняття дуже умовне і використовується невеликою кількістю вчених.

Різні види впливу діяльності людського суспільства, пов’язаної з істотною зміною первинного навколишнього середовища (його біотичних і абіотичних об’єктів).

Гостра суперечність між живими організмами, що проявляється у боротьбі за існування. Наприклад, явище пригнічення розвитку одного виду мікроорганізмів іншими; нездоланна (непримиренна, ворожа) суперечність.

Препарати (органічні речовини), які синтезуються мікроорганізмами і пригнічують ріст хвороботворних бактерій і вірусів.

Неактивний стан живих організмів, в якому вони перебувають за несприятливих умов.

Органічні кислоти, з яких у клітинах живої речовини за участі молекул рибонуклеїнової кислоти (РНК) синтезуються білки, властиві тільки цьому виду організму.

Спосіб, пристрій або споруда, яка дозволяє отримувати електричну енергію (або інший необхідний вид енергії) і замінює собою традиційні джерела енергії, які функціонують на нафті, природному газі та вугіллі. Розрізняють вітряні...

Нерівномірне формування і розвиток органа в період ембріонального стану організму; прискорений фізичний розвиток дітей і молоді.

Організми, які не потребують молекулярного кисню для свого існування.

Організми, для життєдіяльності яких потрібен молекулярний кисень (О2).

X

Вхід

Завантажую...