Словник термінів, літера А

Алфавіт для термінів

Пристосування організмів до умов довкілля і його змін.

Організми, які синтезують необхідні для свого життя органічні речовини з неорганічної речовини абіотичного середовища, використовуючи енергію світла або хімічних процесів.

1) корінні жителі даної місцевості, які живуть в ній з давніх часів, але не обов'язково тут утворилися як етнічна одиниця; 2) організми, які живуть там, де вони виникли в процесі еволюції.

Навколишнє неживе середовище існування живих (біотичних) організмів, пов’язане з ними процесами енергетичного і речовинного взаємообміну.

Неорганічні об’єкти і явища (фізичні, хімічні та ін.), які безпосередньо або опосередковано впливають на стан і розвиток живих організмів.

Самозародження; теорія виникнення живих істот (біогенних організмів) з неорганічних речовин. Дана теорія має досить багато прихильників, але будь-які спроби отримати живу речовину в лабораторних умовах були невдалими.

X

Вхід

Завантажую...