Словник термінів, літера В

Алфавіт для термінів

Енергія з джерел, які за людськими масштабами є невичерпними. Основний принцип використання відновлюваної енергії полягає в її вилученні з процесів, які постійно відбуваються в навколишньому середовищі, і наданні для технічного застосування.

Число, яке показує, зі скількома одновалентними атомами може сполучатися атом даного елемента або сполуки; скільки таких атомів він може замістити.

Здатність атомів віддавати або приєднувати певне число електронів....

Здатність живих організмів переносити несприятливі впливи навколишнього середовища. Висока В. є передумовою виживання видів, низька в умовах постійного (у т.ч. антропогенного) зміни середовища веде до скорочення і зникнення...

Процес механічного руйнування і хімічної зміни гірських порід і мінералів земної поверхні і приповерхневих шарів літосфери під впливом різних атмосферних агентів, ґрунтових і поверхневих вод, життєдіяльності організмів і...

Будь-які потоки речовини, енергії й інформації, що безпосередньо утворяться в навколишнім середовищі чи плановані в результаті антропогенної діяльності, що приводять до негативних змін навколишньої середовища. При впливі...

Величина, що характеризує концентрацію (активність) іонів водню в розчинах; чисельно дорівнює негативному десятковому логарифму концентрації (активності) іонів водню [H+], вираженої в молях на літр: p = -lg[H+]. Водяні розчини...

Лінія, що розділяє басейни водозбірні (водозбори) суміжних рік, чи водойм, скупчень підземних вод. Розрізняють: головний В. - між сусідніми річковими системами; бічний В. - між суміжними припливами основної ріки, а також...

Неглибока водойма, що добре прогрівається, відрізняється великою продуктивністю і підвищеним змістом біогенних елементів.

Водойма з великим вмістом органічних речовин і тому населена сапробіонтами. В.п. нерідко утворюються в місцях спуску стічних вод.

Водойма з низьким рівнем первинної продуктивності (низьким вмістом біогенних елементів).

Водойма середньої продуктивності (із середнім вмістом біогенних елементів).

Водойма з дуже малим вмістом біогенних речовин і тому бідна життям.

Зосередження вод на поверхні суші у формах її рельєфу або в надрах, що мають границі, обсяг і риси водяного режиму (ріки і водоймища на них, струмки, канали, болота, льодовики, озера, ставки й ін. водойми).

Види, найсильніші за здатністю утворювати співтовариства або входити в них, енергійно розвиватись, захоплювати територію, утримувати її за собою, пригнічувати суперників переважаючою енергією життєдіяльності і повнотою...

Різке, як правило багаторазове, збільшення чисельності особин якого-небудь виду, пов'язане зі зміною звичайних механізмів її регуляції. Часто В.п. спостерігається при інтродукції видів.

Період року, у який можливий ріст і розвиток (вегетація) рослинності в даних кліматичних умовах. В.п. - час активної життєдіяльності і найважливіший біоклиматичний показник.

Сукупність будьяких матеріальних і енергетичних відходів виробництва, які можуть бути використані повторно.

Біологічно активні органічні сполуки, життєво необхідні (в малих дозах) організмові людини і тварин.

Учення, згідно з яким в організмах всі біологічні процеси спрямовує і регулює особлива “життєва сила”, “ентелехія”.

X

Вхід

Завантажую...