Словник термінів, літера В

Алфавіт для термінів

Збудники інфекційних захворювань рослин, тварин і людини, які розвиваються лише в живих клітинах. Належать до найпростіших і найдрібніших неклітинних форм живої матерії, яка є проміжною між живим і неживим, у них не...

Пов’язаний з ростом і живленням організмів; вегетативне розмноження нестатеве розмноження, коли новий організм утворюється з частини материнського.

X

Вхід

Завантажую...