Словник термінів, літера Г

Алфавіт для термінів

Максимальна концен­трація домішок в навколишньому середовищі, віднесена до певного часу осереднення, яка при пері­одичній дії чи на протязі всього життя людини не справляє ні на неї, ні на навколишнє середови­ще в цілому, шкідливої дії (включаючи...

Гідроелектростанція, яка використовується для вирівнювання добової неоднорідності графіка електричного навантаження. Під час провалу енергоспоживання ГАЕС отримує з енергосистеми дешеву електроенергію і витрачає її на перекачування води у верхнє...

Організми, в ході еволюції пристосовані до проживання у водному середовищі.

Наука про льодовики, сніг і лід. Останнім часом особливу увагу гляціологія приділяє вивченню того, як відображається на стані крижаного покриву Землі господарська діяльність людини.

Комплекс наук про склад, будову та історію розвитку земної кори і Землі. Дані геології знаходять широке застосування в екології.

Здатність ландшафту зберігати в основних рисах свою структуру і характер зв'язків між елементами незважаючи на зовнішні впливи.

Геологічні концентричні, суцільні чи переривчасті оболонки Землі, що розрізняються по фізичних властивостях і хімічному складі. Розрізняють магнітосферу, атмосферу, гідросферу, літосферу, мантію, ядро й ін.; особливо...

Сукупність елементів земної кори, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою й утворюючих визначену цілісність, єдність. Термін уведений В.Б. Сочавою. Термін Г. дуже близький поняттю природний територіальний комплекс (...

Сукупність абіотичних процесів у ландшафті (геоморфологічних, геологічних, тектонічних, гідрокліматичних і т.п.)

Здатність забрудненого ґрунту впливати на структурно-функціональний стан генетичного апарата ґрунтової біоти, включаючи мікроорганізми, рослинність і ґрунтову фауну.

Властивість хімічних, фізичних і біологічних факторів ушкоджувати структурно-функціональний стан генетичних детермінант клітин.

Сукупність процесів, у т.ч. антропогенних, що обумовили виникнення, еволюцію і сучасний стан ландшафту.

Результат сумарного впливу людини на екосистему. З метою класифікації сучасного стану екосистем Г. можна оцінити по інтенсивності, тривалості і діапазону антропогенних впливів. Відповідно до класифікації Д. Яласа і Г. Зукоппа...

Різноманіття надценотичної системи по градієнтам середовища. Поєднує альфа-різноманіття і ...

Здатність прояву в рослин патологічних реакцій у відповідь на вплив газоподібних забруднюючих речовин. Висока Г. деяких рослин дозволяє використовувати їх у виді біоиндикаторів стану атмосферного повітря (лишайники, хвойні...

Складний комплекс органічних речовин, який утворюється в ґрунті внаслідок біологічних і хімічних процесів розкладання біомаси відмерлих рослин і тварин мікрофлорою ґрунту, кільчастими черв’яками та іншими ґрунтовими тваринами...

Гігієнічний норматив для осіб, які не працюють з джерелами іонізуючого випромінювання безпосередньо, але за умов проживання або розміщення робочих місць можуть уражатися ним.

Специфічні біологічно активні речовини, що регулюють різні функції в організмі.

У складних словах означає “подібний”, “однаковий”, напр. гомеостаз відносна сталість складу крові, температури й інших характеристик організмів.

Забруднення, що охоплюють значну частину земної поверхні чи всю планету.

X

Вхід

Завантажую...