Словник термінів, літера Д

Алфавіт для термінів

Розбіжність ознак і властивостей у спочатку близьких груп організмів у ході еволюції, результат проживання в різних умовах і неоднаково спрямованого природного або штучного відбору.

Загальна назва ряду хімічних сполук, що містять поверхнево активні речовини (ПАР) і використовуються для прання та очищення різноманітних поверхонь. Переважно детергентами називають пральні порошки та інші миючі засоби (крім мила). Розрізняють...

Різновид вторинної сукцесії, що спрямована на відновлення екосистем після дигресії. Відбувається повернення до первинного (чи наближеного до нього) складу і співвідношення рослинних і тваринних угрупувань. Прикладом може бути відновлення лучної...

Погіршення стану екосистем під впливом зовнішніх чи внутрішніх факторів. Характеризується порушенням складу і структури біогеоценозів. Розрізняють ендодинамічну, екзодинамічну, та антроподинамічну дигресії. Поширеними прикладами є ураження чи...

Сукупність процесів руйнування та зносу (водою, вітром, льодом і т.д.) поверхневих шарів земної кори і донних відкладень водойм у знижені ділянки, де відбувається їх накопичення.

Розділ загальної екології, що вивчає динаміку чисельності популяцій, внутрішньопопуляційні угрупування і їх взаємовідносини. У рамках демекології визначаються умови, за яких формуються популяції. Демекологія описує коливання...

Двоїстість, роздвоєність явища чи поняття; учення, яке базується на визнанні двох першоначал світудуху і матерії.

Наркотичний засіб тимчасового підвищення активності організму. Застосовують у медицині. У спорті заборонений міжнародною угодою.

Панівний принцип, ідея, ознака, найважливіша складова частина будьякого вчення, побудови, явища.

Прилад для вимірювання дози іонізуючого, наприклад рентгенівського або радіоактивного, випромінювання.

Показник дії радіації з урахуванням коефіцієнта якості іонізуючого випромінювання. Дорівнює добутку абсорбованої дози та коефіцієнта якості іонізуючого випромінювання. Одиницею вимірювання в SI є зівeрт (Sv).

Кількість енергії або речовини, яка надійшла чи надходить в організм.

Частина рослини, що відокремлюється від неї природно і виконує функцію поширення та розмноження (наприклад, спора, насіння, плід); розсіювання по світу представників якогось народу.

Розкладання складних речовин на прості молекули або іони.

Хімічні сполуки, які спричинюють опадання листя з рослин. Застосовують для передзбирального видалення листя у технічних культур за механізованого збирання, наприклад, бавовни.

Біологічна речовина, що міститься переважно у клітинному ядрі, зберігає і передає генетичну інформацію про індивідуальні ознаки і розвиток організму.

Видалення радіоактивних речовин з поверхні місцевості, споруд, одягу тощо; втрата атомами чи молекулами енергії, яка необхідна для їх участі в певній хімічній реакції.

Погіршення природного середовища людини; сукупне погіршення природних і соціальних умов життя людини.

Процес, що призводить до часткової втрати ґрунтом накопичених раніше речовин, які споживаються рослинами (гумус, солі), та організмів, що сприяють їх розвитку (мікрофлора та ін.).

Виродження, погіршання з покоління в покоління певних рис або властивостей організму.

X

Вхід

Завантажую...