Словник термінів, літера Е

Алфавіт для термінів

Підвищення біологічної продуктивності водних об'єктів (водойм) в результаті накопичення у воді біогенних елементів під дією антропогенних (евтрофікація антропогенна) або природних (евтрофікація природна) факторів. Евтрофікація...

Наука про відносини живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем.

Властивість системи, яка виникає при взаємодії її елементів.

Наука, що вивчає причини і особливості поведінки організмів у всіх її проявах.

Вчення про причини та умови виникання хвороб.

Руйнування ґрунту природними чи штучними факторами (водою, механічною дією та ін.); окислення металів під дією навколишнього середовища природного чи штучного походження.

Час, з якого запроваджується система літочислення; один з найбільших відрізків часу в хронології геологічної історії Землі.

Найкращі рослини, відібрані для виведення нових сортів; сортове на сіння, найкращі за продуктивністю тварини в стаді певної породи; у переносному значенні вибрані, висококласні фахівці тощо.

Історичний процес зміни особливостей організмів, пов’язаний зі змінами умов життя (екологічних умов).

Моральний принцип, що полягає у нехтуванні інтересів суспільства й інших людей заради особистих інтересів.

Поступовий розвиток організму, явища чи об’єкта за збереження його якості у процесі кількісних змін (на відміну від революції); процес зміни, розвитку, перетворення когось, чогось.

X

Вхід

Завантажую...