Словник термінів, літера Ж

Алфавіт для термінів

1) у ботаніці - зовнішній вигляд (габітус) рослини, що відображає пристосованість до умов середовища. Життєвою формою також називають одиницю екологічної класифікації рослин - групу рослин з подібними пристосувальними...

За В.І. Вернадским: сукупність усіх живих організмів, у даний момент існуючих, чисельно виражена в елементарному хімічному складі. Жива речовина невіддільна від біосфери, будучи однієї із наймогутніх геохімічних сил нашої...

Середня площа, що приходиться на одну особину популяції. При розгляді людського суспільства життєвий простір - територія, необхідна для задоволення потреб однієї людини при даних соціально-економічних умовах. Для розвитих...

Унікальний, властивий тільки певному виду організмів цикл народження, розвитку й розмноження, обумовлений особливостями їх адаптації до навколишнього середовища.

Хімічні сполуки ефіри гліцерину й жирних кислот, які є енергетичним акумулятором енергії і входять до складу протоплазми клітин, запасних речовин.

X

Вхід

Завантажую...