Словник термінів, літера З

Алфавіт для термінів

Привнесення в екосистему невластивих їй (або додаткових) джерел енергії, що супроводжується суттєвою зміною фізичних параметрів середовища у порівнянні з їх природніми (фоновими) показниками. Розрізняють теплове, шумове, вібраційне,...

Злиття двох статевих клітин за якого ядра гамет утворюють одне спільне ядро зиготи.

Запліднена яйцеклітина.

Набуття ландшафтом нових чи втрата колишніх властивостей під впливом зовнішніх чи факторів саморозвитку. Розрізняють прямі й опосередковані зміни ландшафту. У ході функціонування, чи динаміки розвитку ландшафту, оборотні і...

Частина біоценозу, сукупність тварин, що характеризується визначеним складом і сформованими взаєминами між собою і з навколишнім їхнім середовищем.

Ділянки території, де в результаті господарської або іншої діяльності відбулися глибокі необоротні зміни навколишнього природного середовища, які потягли за собою істотне погіршення здоров'я населення, порушення природної...

Збільшення концентрації тих чи інших речовин, енергії вище природних (фонових чи достимих меж норм), а також внесення невластивих ландшафту речовин, організмів і джерел енергії під впливом як антропогенних, так і природних (...

Одиниця SI вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання. Відповідає одному джоулю енергії, поглинутої одним кілограмом маси живої тканини.

X

Вхід

Завантажую...