Словник термінів, літера І

Алфавіт для термінів

Показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини; визначається по формулі:

J = lg A S/a M (ГДК),

де...

Підведення води на поля, що відчувають нестачу вологи, і збільшення її запасів у шарі ґрунту, де знаходиться коріння рослин, з метою збільшення родючості ґрунту. Іригація є одним з видів меліорації. Зрошування покращує...

Кількісна характеристика вологості клімату (I), що розраховується по формулі: I=(100s-60d)/n, де s - сума місячних різниць між опадами і сумарною випаровуваністю для тих місяців, коли норма опадів перевершує сумарну випаровуваність; d -...

Показник, що характеризує ступінь сухості (аридности) клімату. По Торнтвейту, дорівнює 100 d/n, де d - недостатність вологи (сума місячних різниць між опадами і сумарною випаровуваністю для трьох місяців, коли норма опадів менше річної...

Сукупність ландшафту властивостей, що зберігаються незмінними при перетворенні розглянутої категорії (виду) ландшафту під впливом різних сил. Кожний з інваріанту ландшафту зрештою піддається перетворенням, але не внаслідок...

Функціональна супідрядність (входження більш дрібних і простих у більш великі складні) систем різного рівня. Прикладом ієрархії природних екосистем може бути ряд: фація (біогеоценоз, елементарний ландшафт, екосистема) -...

Верхні шари атмосфери Землі (від 80 до 500 км), де повітря значною мірою іонізоване.

Визначення, вимірювання, фіксація (у запису чи інакше) показників певних об’єктів або явищ; індикатор прилад для вимірювання показників або речовина, за допомогою якої визначають певні характеристики стану системи (наприклад...

Відособлений (окремий) організм тварини або рослини, який існує самостійно; індивідуальний властивий окремій особі; індивідуальність сукупність притаманних конкретній особі рис характеру, здібностей тощо.

Несприйнятливість організмів до збудників інфекційних хвороб та впливу деяких отрут.

Однаковість деяких показників фізичних властивостей речовини (теплопровідність, пружність тощо) в усіх напрямах (протилежне поняття анізотропія).

Однакові морфологічні ознаки у представників різних груп організмів, далеких з погляду систематики.

X

Вхід

Завантажую...