Словник термінів, літера М

Алфавіт для термінів

Стандарт, встановлений для контролю якості питної води. МДРЗ являє собою максимальну кількість забруднюючих речовин в громадських системах водопостачання, яка дозволена законодавством. МДРЗ зазвичай виражається як концентрація в мг або мкг на...

Більш-менш регулярно повторювані в часі (як правило, сезонні) і в просторі (від берега до центру водойми і назад) масові переміщення зоогідробіонтів в пошуках найбільш сприятливих, життєво важливих умов. У помірних і високих...

Раптова спадкова зміна організму, окремих його частин, ознак і властивостей під дією мутагенів.

Фізичні, хімічні та інші фактори, які збільшують частоту мутацій.

Процес виникнення мутацій.

Вивчення, оцінка й прогнозування змін стану довкілля під впливом антропогенних факторів.

Захисне пристосування тварин, яке проявляється в уподібнюванні їхніх органів чи кольору до предметів навколишнього середовища, наприклад, тіло і забарвлення деяких метеликів імітують сухе або пожовкле листя.

Хімічні елементи, необхідні для живлення рослин. Найважливіші з них залізо (Fe), марганець (Мn), мідь (Сu), цинк (Zn), кремній (Si), молібден (Мо), хлор (Сl), ванадій (V) і кобальт (Co).

Наука, що вивчає мікроби з метою керування їхньою життєдіяльністю в інтересах людини. На жаль, досягнення мікробіології часто використовувались для створення так званої біологічної зброї, що нині заборонена міжнародними...

Загальна назва тваринних і рослинних організмів (крім мікроскопічних водоростей і найпростіших), які можна побачити лише під мікроскопом. Розміри мікробів становлять кілька мікрометрів (тисячні частки міліметра).

Перетворення гірських порід унаслідок дії внутрішніх процесів у земній корі (високі температури і тиск, дія хімічно активних речовин).

Речовини, що утворюються в організмі внаслідок обміну речовин.

Набір хімічних реакцій, які виникають в живому організмі для підтримки життя. Ці процеси дозволяють організмам рости і розмножуватися, зберігати свої структури і відповідати на впливи навколишнього середовища.

Форма взаємовідносин мікроорганізмів, коли одні з них готують умови, потрібні для життєдіяльності інших. Наприклад, одні мікроорганізми розщеплюють білок з утворенням аміаку, а нітрофіксуючі бактерії окислюють аміак до азотної...

Комплекс заходів для осушення або зрошення земель, регулювання поверхневого стоку вод, закріплення пісків і ярів тощо, поліпшення природних ґрунтів і підвищення їх родючості.

Рослини, що живуть в умовах середнього зволоження.

Клітини організмів, здатні схоплювати і перетравлювати бактерії, рештки загиблих клітин та інші чужорідні або токсичні для організму речовини.

Клімат великого географічного регіону, зони, континенту або навіть усієї Землі в його основних рисах.

X

Вхід

Завантажую...