Словник термінів, літера Н

Алфавіт для термінів

Гідробіонти, які живуть у товщі води пелагічної області водойм і здатні протистояти силі течії і самостійно переміщатися на значні відстані. Це більшість риб, головоногих молюсків, китоподібні, ластоногі, водні...

Обстановка на певній території або акваторії, яка склалась в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили людські жертви, шкоду здоров'ю людей...

1) чиста первинна продукція екосистеми; 2) приріст фітомаси, яка використовується людиною.

Складні полімери, побудовані з простих білків і нуклеїнових кислот. Входять до складу ядер і цитоплазми всіх рослинних і тваринних клітин.

Оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на структуру й хімічний склад біосфери.

Процес окислення аміаку, що утворюється під час розпаду решток рослин і тварин у ґрунті до азотної кислоти під впливом нітратних бактерій. Це збагачує ґрунт азотними сполуками, доступними для живлення рослин.

Сильна отрута алкалоїд тютюну. Порушує діяльність нервової системи.

Новий кам’яний вік в історії цивілізації суспільства, що заступив палеоліт та передував мідному віку. Датується IX III тис. до н. є. За часів неоліту почався розвиток скотарства і землеробства.

Процес повільного відмирання клітин або тканин у живому організмі.

X

Вхід

Завантажую...