Словник термінів, літера О

Алфавіт для термінів

Система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних і унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Речовина, яка приводить у дозах, навіть невеликих відносно маси тіла, до порушення життєдіяльності організму.

Проникнення розчинника крізь напівпроникну перетинку мембрану, що розділяє розчин і чистий розчинник або розчини різної концентрації, що спричиняє підвищення тиску. Осмос відіграє винятково важливу роль в обміні речовин...

Частина тваринного чи рослинного організму як складова системи, яка виконує специфічну функцію (наприклад, мозок, шлунок, серце у людини й тварин, листок, стебло, корінь у рослин); установа, організація; у переносному...

Забруднення поверхні землі радіоактивними речовинами, перенесеними атмосферними опадами. За масштабністю забруднення поділяються на місцеві та глобальні.

Індивідуальний розвиток будьякого організму з моменту зародження до смерті.

Рослини, що ростуть на неродючих ґрунтах (наприклад, верес, сосна та ін.).

Проста речовина, за нормальних умов газ, молекули якого складаються з трьох атомів кисню О3.

X

Вхід

Завантажую...