Словник термінів, літера Р

Алфавіт для термінів

Властива всім живим організмам здатність відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність і спадкоємність життя.

Організми, що отримують необхідні для життєдіяльності речовини за рахунок руйнування залишків мертвих рослин і тварин, що розкладаються, абсорбуючи розчинні органічні сполуки.

Рослинний або тваринний організм, який зберігся на певній території з минулих геологічних часів.

Методологічний принцип, згідно з яким складні явища можна пояснити на основі законів, що стосуються менш складних явищ (наприклад, пояснення біологічних явищ на основі фізичних і хімічних законів, а соціальних з допомогою...

Раптові спадкові зміни ознак або властивостей організму, які виникли від дії іонізуючого випромінювання.

Наука про взаємозв’язок радіоактивності середовища, організмів та їх угруповань.

Наука про вплив іонізуючого радіовипромінювання на організм людини, тварин і рослин.

X

Вхід

Завантажую...