Словник термінів, літера Т

Алфавіт для термінів

Пружність рослинних клітин, тканин і органів внаслідок тиску вмісту клітин на їх еластичні стінки.

Випаровування води зеленими частинами рослин, причому вона випаровується з усієї зовнішньої та всіх внутрішніх шарів рослин, які контактують з повітрям.

Хаотичний рух рідини або газу; в атмосфері випадкові різкі зміни напряму й швидкості частинок повітря.

Нижня частина атмосфери: до 10 км у помірних широтах і до 18 км біля екватора.

Забруднення довкілля, яке виникає внаслідок дії промислових підприємств.

Організми, які розвиваються за високої (іноді до 100 °С) температури. Протилежні термофілам термофоби, для більшості яких верхня межа температури середовища становить + 10 °С.

Вплив випромінювання на ембріон, що може спричинити порушення зародкового розвитку організму

Елемент конструкції ядерного реактора, що складається з каналів, через які забезпечується відвід енергії, що виділяється під час ядерних реакцій. Має форму циліндрів, пластин тощо, які монтуються у спеціальні блоки.

X

Вхід

Завантажую...