Словник термінів, літера Ф

Алфавіт для термінів

Процес утворення зеленими рослинами органічних речовин з вуглекислого газу (діоксиду вуглецю СО) і води з допомогою поглинання енергії сонячного світла хлорофілом. Фотосинтез початок життєдайних процесів у біосфері Землі.

Промисловий метод збагачення корисних копалин (руд, палива), що ґрунтується на відокремленні руди від пустої породи у спеціальних апаратах, де частинки руди спливають на поверхню води під дією спеціальних хімічних добавок, а...

Сукупність видів рослин, що населяють певну територію; флора кишкова сукупність бактеріальних видів, що населяють кишечник людини і тварин.

Сукупність рослин, переважно водоростей, що вільно плавають у товщі прісних або морських водойм і є цінним кормом для багатьох дрібних організмів і риб.

Бактерицидні речовини, що утворюються багатьма вищими рослинами (цибуля, часник, хрін, цитрусові тощо). Використовуються для лікування дизентерії, інфікованих ран і опіків тощо.

Специфічні органічні каталізатори білкові речовини, які зумовлюють біохімічні перетворення в організмах у процесі обміну речовин. Інша назва ензими.

Сукупність ознак і властивостей організму, що сформувалися в процесі його індивідуального розвитку. Визначається спадковою основою організму і умовами, в яких відбувається його розвиток.

Тваринний світ; сукупність тварин, що населяє нині чи населяла колись певну територію.

X

Вхід

Завантажую...