Словник термінів, літера Я

Алфавіт для термінів

Вертикальне (поверхове) розшарування фітоценозу на яруси. Обумовлена різними потребами рослин у сонячному світлі, воді та їжі, властивостями кореневих систем, особливостями субстрату. Рослини верхніх ярусів світлолюбні, краще...

Послідовна зміна типів рельєфу з висотою. Обумовлена кліматичною зональністю (вертикальна ярусність рельєфу) або історією розвитку гір.

1) виживання насіння на холоді; 2) процес переходу пророслого насіння озимих культур під впливом низьких температур у стан розвитку (утворення репродуктивних органів).

Центральна, найбільш глибока геосфера Землі. Температуpa ядра Землі близька до 5000°С, густина становить близько 12,5 т/м3. Припускають, що зовнішня його частина рідка, внутрішня - тверда.

Сукупність осілих і діяльних цілий рік видів тварин і рослин; комплекс видів тварин і рослин, які домінують у біоценозі за чисельністю і біомасою.

Глобальна біосферна зброя, сукупність ядерних боєприпасів, засобів управління ними та доставки їх до цілі.

Війна з використанням ядерної зброї як засобу масового знищення супротивника.

X

Вхід

Завантажую...