Абіосестон

Алфавіт для термінів

Найдрібніші частинки мертвих організмів (бентос, планктон, фітопланктон, зоопланктон) і неорганічні речовини, що знаходяться у воді в завислому стані. Абіосестон може бути автохтонним (утворюється в процесі функціонування даного біоценозу) або (і) алохтонним (зноситься у водойму з водозбірної площі, переважно в процесі ерозії). При високій концентрації абіосестону знижується прозорість води, що, у свою чергу, зумовлює зниження інтенсивності фотосинтезу водоростей. В оптимальній концентрації абіосестон служить їжею для деяких гетеротрофів.

X

Вхід

Завантажую...