Абрис

Алфавіт для термінів

Схематичне креслення місцевості з зазначенням промірів всіх об'єктів, що знімаються. Виконується від руки в полі при геодезичних зйомках з метою побудови плану або профілю місцевості. Використовується у природоохоронних заходах.

X

Вхід

Завантажую...