Абсолютний нуль

Алфавіт для термінів

Гранично низька температура, при якій припиняється тепловий рух молекул. Тиск і об'єм ідеального газу, відповідно до закону Бойля-Маріотта, стає рівним нулю, а за початок відліку абсолютної температури за шкалою Кельвіна приймається температура -273,16±0,1°С.

X

Вхід

Завантажую...