Асимілююча здатність водного об'єкта

Алфавіт для термінів

Здатність водного об'єкта приймати визначену масу забруднюючих речовин (або визначену кількість інших забрудників) в одиницю часу без порушення норм якості води в контрольному пункті водокористування.

X

Вхід

Завантажую...