Асиміляційна ємність екосистеми

Алфавіт для термінів

Показник максимальної динамічної місткості кількості забруднюючої речовини, яка може за одиницю часу бути накопиченою, зруйнованою, трансформованою і виведеною за межі екосистеми без порушення нормальної її діяльності.

X

Вхід

Завантажую...