Біфуркація

Алфавіт для термінів

Існування двох областей рівноваги в популяції при незмінних умовах середовища, які виникають в результаті сильної залежності властивостей самої популяції (фізіології, поводження особин, відносини між поколіннями) від її чисельності. Зазвичай перехід від однієї області рівноваги до іншої відбувається стрибкоподібно в результаті малих випадкових змін або невеликих зовнішніх збурень.

X

Вхід

Завантажую...