Біогеоценоз

Алфавіт для термінів

Сукупність на відомому протязі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, гірської породи, рослинності, тваринного світу і світу мікроорганізмів, ґрунту і гідрологічних умов), яка має свою особливу специфіку взаємодії компонентів і визначені типи обміну речовиною та енергією між собою і з іншими явищами природи.

X

Вхід

Завантажую...