Біохімічне споживання кисню (БСК)

Алфавіт для термінів

Показник забруднення, що характеризується кількістю кисню (в мг), який за встановлений період часу витрачено на окислення забруднювачів водойми, що містяться в одиниці об'єму (зазвичай в 1 л) при 20°С. На практиці БСК найчастіше визначається протягом 5 діб (БСК5), але можна визначити БСК2, БСК3, БСК10 і т.д. Як правило, протягом 5 діб при нормальних умовах відбувається окислювання ~70% легкоокиснюваних органічних речовин; практично повне окиснення (БСКповн або БСК20) досягається протягом 20 діб. Встановлено, що чим більше у воді міститься органічних речовин, тим більше потрібно кисню для їх окислення, тобто тим вище показник БСК. Наявність речовин, які гальмують біохімічні процеси, знижує його. Природні води мають невисокі показники БСК (зазвичай їх БСК5 не перевищує 0,5-2 мг/л). Більш високі показники БСК вказують на забруднення природних вод. Для джерел централізованого господарсько-питного водопостачання (ДСТУ 17.1.3.03-77) і водних об'єктів, які використовуються у рибогосподарських цілях, БСКповн не повинне перевищувати 3 мг/л.

X

Вхід

Завантажую...