Біологічний кругообіг

Алфавіт для термінів

Кругообіг хімічних елементів і речовин, який виник одночасно з появою життя на Землі та здійснюється життєдіяльністю організмів. Основну роль в біологічному кругообізі відіграють первинні продуценти (зелені рослини і хемосинтезуючі мікроорганізми), консументи (тварини) і редуценти (сапрофітні організми, переважно бактерії). Біологічний кругообіг здійснюється по трофічних ланцюгах екосистеми і підпорядковується закону Ліндемана. Біологічний кругообіг тісно взаємодіє з біогеохімічними циклами.

X

Вхід

Завантажую...