Біом

Алфавіт для термінів

Сукупність співтовариств, яка виникла в результаті взаємодії регіонального клімату (макроклімату), регіональної біоти і субстрату. Біогеоценози (екосистеми), які входять до складу біому, тісно взаємопов'язані потоками енергії і речовин. Для кожного біому (степ, тайга, тундра, пустеля, гори тощо) характерна певна форма кліматичної клімаксної рослинності: для біому листопадного лісу - широколистяні листопадні дерева, для степового біому - злаки. Термін використовується головним чином в зарубіжній літературі. До нього близький термін «біота», який застосовується до більш великих ділянок поверхні і акваторій Землі. В природоохоронній літературі термін «біом» використовують як синонім поняття «біотичне співтовариство».

X

Вхід

Завантажую...