Біотоп

Алфавіт для термінів

Природний, відносно однорідний життєвий простір певного біоценозу. Біотоп включає в себе мінеральні та органічні речовини, кліматичні фактори, світло, тиск і рух середовища, вологість, рН середовища, механічні та фізико-хімічні властивості субстрату. Між біоценозом і біотопом, які разом утворюють екосистему (біогеоценоз), існує тісна взаємодія, заснована на постійному обміні речовинами, енергією та інформацією. Гомеостаз між біоценозом і біотопом являється запорукою стійкості екосистеми. В результаті природного або антропогенного руйнування біотопу екосистема перестає існувати.

X

Вхід

Завантажую...