Біоценоз

Алфавіт для термінів

Біологічна система, яка представляє собою сукупність популяцій різних видів рослин, тварин і мікроорганізмів, які населяють певний біотоп. Біоценоз разом з біотопом утворює діалектичну єдність екосистеми (біогеоценозу). Кожен біоценоз, природний або штучний (наприклад, агроценоз), зазвичай має більш-менш визначений набір видових популяцій, який кількісно визначається за допомогою рівняння Шеннона. Вивчення біоценозу важливе для раціонального освоєння земель і водних просторів. Біоценоз являється об'єктом вивчення біоценології.

X

Вхід

Завантажую...