Бонітет

Алфавіт для термінів

Умовний показник (бал), який відображає якість природних об'єктів та визначає їх економічну цінність. Застосовується для оцінки природних ресурсів та порівняльної характеристики земельних угідь, ґрунтів, лісів, тваринного світу, природного територіального комплексу і т.п. Визначається в розрахунку на конкретний вид використання ресурсу.

X

Вхід

Завантажую...