Чорноземи

Алфавіт для термінів

Тип ґрунтів, який характеризується високим вмістом гумусу (2-12% і більше), великою потужністю перегнійного і темно-каштанового горизонту (до 120 см і більше) і міцної зернисто-грудковою структурою. Чорнозем формується під багаторічною трав'янистою рослинністю степів і лісостепів в умовах непромивного або періодично промивного режиму. Чорноземи характеризуються високим вмістом поживних речовин та високою родючістю. Виділяють кілька підтипів чорноземів: опідзолені, вилужені, типові, звичайні, південні та інші. Площа чорноземів на земній кулі становить близько 240 млн. га. Поширені на внутрішньоматерикових рівнинах Євразії та Пн. Америки, в міжгірських улоговинах півдня Сибіру.

X

Вхід

Завантажую...